BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály
SZIGORÚAN TITKOS!


IGAZ ANDOR r. ezredes elvtárs
BM III/3 Osztály vezetője!

 

B u d a p e s t

Kérjük az alábbi személyek "K" ellenőrzését 1981. december 31-ig meghosszabbítani:

Dalos György
Beke László
Bán András
Galántai György
Maurer Dóra
Könczöl Csaba
Bajkó Anikó
Haraszti Miklós
Hajdú István
Fazekas György
Erdély Miklós
Szemadám György
Fitz Péter
Hegyi Lóránd

B u d a p e s t, [dátum nélkül]

Dr. Horváth József r.ezredes
csoportfőnök-helyettes
Jávor Miklós r. őrnagy
alosztályvezető

 

Nytsz.: 4/5-867.
K.: 2 pld. - Cím
    - Lerakva

[ az olvasó / kutató figyelmébe ]

GalántaiArtpool