[english]

1978 őszén a budapesti Fészek Klubban Galántai öt könyvobjektjéből és lenyomataikból rendez kiállítást, melyet az éppen Magyarországon fellépő, a nemzetközi alternatív és mail art körökben jól ismert újdadaista akcióművész, Anna Banana nyit meg: (Galántai ötleteként) Bán András magyarnyelvű megnyitószövegének felolvasásával. [hang 7´37”] A „Könyv-objektek” kiállításának megnyitásán Anna Banana hangperformanszban ismétli meg a tárgy és vetület információ eltérését, mely a megnyitó magyar szövege és a hangos olvasat között keletkezett. (katalógus)

Adalék a „Könyv-objektek” értelmezéséhez

I. A tárgyak alkotórészekre bontása a megnevezés segítségével.
Megnevezés:
Rézlemezvég-síksor összefogása nagyfeszültségű elektromos biztosíték alkatrészekkel.

II. A tárgyak formai konvención alapuló megjelölés-kisérlete:
Napló, Hátulról nyitott könyv, Sikerkönyv, Nyitott dosszié, Könyvcsutka

Rézlemezvég-síksor összefogása nagyfeszültségű elektromos biztosíték alkatrészekkel.

RÉZ (Cu) ötvözete sárgaréz, rezet bányásznak, rézből készült tárgyak, gyertyatartó, kivágja a rezet: megteszi a tőle telhető legtöbbet. (?) rézangyalát!, rezel: valamibe székel, rezes hang: durva recsegő hang, rezesbanda: rézfúvós zenekar, rézkakas: rézből készült szélkakas, rézkarc: rézlemezbe maratott rajzról készült levonat, rézkorszak: az újabb kőkorszak és a bronzkor közötti őstörténet szakasz, rézműves: rézből dísztárgyakat készítő iparos, réztányér: borbélyműhelynek sárgarézből készült tányéralakú cégére,

Napló | Hátulról nyitott könyv | Sikerkönyv | Nyitott dosszié | Könyvcsutka

LEMEZ valamiből hengerelt, préselt vagy vágott vékonylap, hanglemez, lemezáru, lemezburkolat, lemezdomborítás, lemezel: vasmagot szigetelt lemezekből összeállít, lemez alakúra vág, lemezes fényképezőgép, lemezkopoltyú, lemezgombák, lemezcsápú, lemezcsőrű, falemez, lemezgyár, lemezgyűjtő, lemezjátszó, lemezkályha, lemezlakatos, lemezolló,

Napló | Hátulról nyitott könyv | Sikerkönyv | Nyitott dosszié | Könyvcsutka

VÉG az a hely, pont, amelyen túl valamely térbeli dolog nem folytatódik, utunk végére értünk, hét vége, faluvég, világ vége, verés lesz a vége, végakarat, végállomás, végbél, végelzáródás, végbeli, a végek, a végvári vitézek, végbélkúp, végbéltükör, végbemegy, végbevisz, véghezvisz, végbizonyítvány, végcél, végeladás, végelbánás, végelemzés, végelgyengülés, végeredmény, végérvényes, véges szám, az élet véges, végezetül, a munka végeztével, véghangsúly, véghangzó, végintézkedés, végrendelet, végítélet, végjáték, végkiárusítás, végkielégítés, végkifejlet, végkimerülés, végkövetkeztetés, végküzdelem, véglet, végnap, végok, végóra, végösszeg, végpont, végpusztulás, végromlás, végszerelde, végszó, végszükség, végtag, végtárgyalás, végtermék, végtisztesség, végveszedelem, végveszély, végvonaglás, végződés,

Napló | Hátulról nyitott könyv | Sikerkönyv | Nyitott dosszié | Könyvcsutka

SÍK kiemelkedések és bemélyedések nélküli, sima, lapos, egyenletesen elterülő, tenger, asztal síkja, terület, amelyen cselekvés folyik, amelyre vonatkoztatva szemlélünk valamit, küzdőtér, csatatér, siklik, síkos, síkfilm, síkfutás, síkgörbe, síkháromszög, síkhullám, síkhurkoló, síkkondenzátor, síkköszörű, síknyomás, síkraszáll, síktükör, síktárcsa, síkverseny,

Napló | Hátulról nyitott könyv | Sikerkönyv | Nyitott dosszié | Könyvcsutka

SOR sorban állnak, öt sor szék, tíz sor kukorica, a munkásság sorai, elköltözik az élők sorából, a sorok között olvas, az első sorokban harcol, a betűk vízszintes sora, végső soron, verssor, katonai sorozás, számsor, eseménysor, ez a világ sora, végső soron, adatok sora, jó sora van, paraszti sorban él, könyvek sorakoznak, érveket sorol, sordíj, sorszám, sorfal, sorhajó, hajósor, sorház, házsor, sorkatona, sorkoszt, sorköteles, sorköz, sormetszet, soros, soroz, konvergens sorozat, sorozatcím, sorozatgyártás, sorozatlövés, sorszedés, sortatarozás, sortávolság, sortöltő, sortűz, sorvetés, sorvezető, sorzárás,

Napló | Hátulról nyitott könyv | Sikerkönyv | Nyitott dosszié | Könyvcsutka

ÖSSZEFOGÁSA egymáshoz közelebb, egy helyre, együvé, összenevet, összetrombitál, összegombol, összetákol, összead, összesít, egyesít, összeállít, összebékít, összebeszél, összeboronál, összebújik, összeborzad, összecsap, összecsuk, összerak, összecsatol, összecsavar, összecsendül, összedolgoz, összedrótoz, összetesz, összeegyeztet, összebékít, összeépül, összeereszt, összeerősít, összefagy, összefér, összefércel, összefog, összefoglal, összefogódzik, összefon, összeforgat, összeforr, összefügg, összefűz, összegez, összegubancol, összegyűjt, összehalmoz, összehangol, összehasonlít, összeházasít, összehegeszt, összehord, összehúz, összeigazít, összeilleszt, összeizzad, összejár, összejátszik, összejön, összekacsint, összekakál, összekalapál, összekapar, összekapcsol, összekerül, összekombinál, összekovácsol, összeköt, összeláncol, összelop, összemér, összenéz, összenyalábol, összeollóz, összeolvas, összeolvaszt, összepakol, összepasszít, összerak, összerendez, összespórol, összesúg, összesűrít, összeszámol, összeszed, összeszerel, összeszerkeszt, összeszorít, összeszűr, összetart, összetesz, összetölt, összetűz, összevág, összeválogat, összevegyít, összevon,

Napló | Hátulról nyitott könyv | Sikerkönyv | Nyitott dosszié | Könyvcsutka

NAGYFESZÜLTSÉGŰ jókora, a vártnál több, tetemes, kiemelkedő, jelentős, nagybani, nagyfeszültség: érintésvédelmileg 250 V-nál nagyobb, távvezetékekben 60.000 V-nál nagyobb, nagyfokú, nagyhatalom, nagyigényű, nagyító, nagykorú, nagykövet, nagyközönség, nagykutya, nagymérvű, nagyobbacska, nagyos, nagyravágyó, nagyreményű, nagyságrend, nagystílű, nagyszabású, nagyszerű, nagytiszteletű, nagyvilág,

Napló | Hátulról nyitott könyv | Sikerkönyv | Nyitott dosszié | Könyvcsutka

ELEKTROMOS villamossággal kapcsolatos, villanyáram, villanybojler, villanyborotva, villanycsengő, villanydrót, villanyégő, villanyelem, villanyerő, villanyfény, villanyfogyasztás, villanyforraló, villanyfőző, villanyfűrész, villanygyár, villanyhuzal, villanykályha, villanykapcsoló, villanykürt, villanykapcsoló, villanylámpa, villanymelegítő, villanymotor, villanymozdony, villanyóra, villamos, villamos ütés, villanyoszlop, villanypásztor, villanyrendőr, villanyszámla, villanyszerelő, villanytelep, villanytűzhely, villanyújság, villanyvasaló, villanyvezeték, villanyvilágítás, villanyvonat, villanyzongora, villanyzsinór,

Napló | Hátulról nyitott könyv | Sikerkönyv | Nyitott dosszié | Könyvcsutka

BIZTOSÍTÉK biztonság, biztonságérzet, biztonsági fék, biztonsági sáv, biztonsági szelep, biztonsági zár, biztonsági öv, biztonsági intézkedés, biztonsági őrizet, biztonsági körlet, biztonsági átkelés, teljesen biztos, sikertelenségtől nem kell félni, biztosít jólétet, piacot, hitelt, biztosítja a gátat, óvadék, kezesség, nemkívánatos működést megakadályozó alkatrész, karhatalmi személy, biztosító berendezés, biztosító intézet, biztosító szelep, biztosító társaság, biztosító tű,

Napló | Hátulról nyitott könyv | Sikerkönyv | Nyitott dosszié | Könyvcsutka

ALKATRÉSZ több részből álló dolognak, szerkezetnek valamely része

IH Galéria, Pécs 1978 | plakát

Itt a tárgy és a lenyomatok egymás mellett lettek bemutatva. A lenyomatkészítés egymásra merőleges síkban történt, a forma pozitív képben látszik és szintén két egymásra nem hasonlító alakzat keletkezett.