Medium Cultivator / Közegszántó, 1975 | Exhibition / Kiállítás, 1977

Book cover / Könyvborító, 1986 | Museum / Múzeum, 1986-2011