BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-a alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: "Gál Béla" fn. tmt.
Vette: Böszörményi György r. fhdgy.
Hely: "Kanizsai" fn. "T" lakás
Idő: 1982. augusztus 31.

Tárgy: Galántai György

 

J E L E N T É S
Budapest, 1982. szeptember 3.

 

1982. augusztus 18-n Galántai György lakásán baráti összejövetelt tartottak. Jelen voltak Swierkiewicz Róbert, Bika Júlia, Pácser Attila, Lévai Jenő és a barátom.

Galántai nyári élményeiről beszélgetett. Felmerült egy elképzelés, hogy a grafikai szakosztályon belül egy MAIL csoportot kellene alakítani. Barátom számára ez az összejövetel csak szócséplésnek tűnt. Megállapodott a társaság, hogy legközelebb komolyabb, konkrétabb formában foglalkoznak a témával, melyre valószínűleg barátomat is meghívják.

"Gál Béla" sk.

 Értékelés:  A jelentés a BM III/III-4-b alosztály kérésére, az              értékelést is ők végzik.
 Feladat:    A feladattervében rögzítettek szerint.
 Intézkedés: A jelentés 1 példányát megküldjük a BM III/III-4-b              alosztálynak hasznosítás céljából.

Böszörményi György r. fhdgy.

Nytsz: 4/4-1046/82.
K.: 3 pld-ban
    1 pld III/III-4-b alo.
    1 pld "M" do.
    1 pld Táj. ti.
Készítette: BGy/Szné

[ az olvasó / kutató figyelmébe ]

GalántaiArtpool