BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály
SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: Galántai György

 

J A V A S L A T

 

Megbízható adataink szerint Galántai György (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/b. szám alatti lakos 1984. január 27-én a Fiatal Művészek Klubjában rendez "Magyarország a Tiéd lehet" címmel kiállítást.

Galántai György azt tervezi, hogy a kiállításon felhasznált Magyarország térképét szögesdróttal veszi körül, valamint dekorációként kiegyenesített sarlót és eltört kalapácsot is felhasznál. A nyugati állampolgárok által beküldött anyagokról az a véleménye, hogy azok egy "éhező Magyarországot" mutatnak be.

Legújabb információink szerint az FMK-ban rendezett kiállítás anyagát a MTV Stúdió '84 című műsorában 1984. január 31-én tervezik bemutatni.

Tekintettel arra, hogy a Galántai György által kiállított anyagok többsége ellenséges tartalmú, ezért azok MTV műsorában történő bemutatása, propagálása nem kívánatos.

Javasoljuk, hogy a fentiekről – a BM. III/III-5. Osztály segítségével – szóban adjunk tájékoztatást az MTV elnökének.


B u d a p e s t, 1984. január 25.

Horváth Tibor r. szds.

Nytsz.: 4/5-132/84.
K.: 4 pld-ban
    1 pld – "Festő" do.
    1 pld BM III/III-5. oszt.
    1 pld 11–OD–5206
    1 pld Táj. alo.

[ az olvasó / kutató figyelmébe ]

GalántaiArtpool