BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III CSOPORTFŐNÖKSÉG

SZIGORÚAN TITKOS!

 

Dr. Wéber Gyula r. ezredes elvtársnak,
BM III/1. osztály vezetője

B u d a p e s t

Kedves Wéber Elvtárs!

Csatoltan megküldöm a "Kortárs Művészeti Egyesület" létrehozására irányuló anyagokat. Az egyesület megalakításának megakadályozását operatív érdekeink teszik szükségessé.

Kérlek, szíveskedj soron kívül megvizsgáltatni, hogy az elutasításra milyen jogi lehetőség nyílik.

B u d a p e s t, 1985. április 16.

Elvtársi üdvözlettel:

Dr. Horváth József r. ezredes
csoportfőnök

 

Nyt.sz.: 4/5-449/85.
Készült: 2 példányban
         1 pld Címzett
         1 pld Lerakva
K.: HT/HJné

[ az olvasó / kutató figyelmébe ]

GalántaiArtpool