BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/I-2. Osztály

SZIGORÚAN TITKOS!
Érvényes selejtezésig!

67/52- 302/88.

Jávor Miklós r. alezredes elvtársnak,
a BM. III/III-6. osztályának vezetője

B u d a p e s t

 

Köszönettel nyugtázzuk a 11-526/88. számú, Galántai György ügyében küldött átiratukat.

Tájékoztatásul közöljük, hogy Nyugat-Berlin vonatkozásában a BM. III/II-12. Osztály az illetékes. A fent jelzett átiratot továbbítottuk részükre. A hírigényt kérjük a BM. III/II-12. Osztálynak küldeni.

B u d a p e s t, 1988. február 8.

Nagy Lajos r. ezredes
osztályvezető

Készült: 2 példányban
Készítette: ZsT/TA
            1. pld Címzett
            2. pld Lerakva
Nyt.sz.: __________/88.
6/2-55/88.
6-186/88.

[ az olvasó / kutató figyelmébe ]

GalántaiArtpool