english

MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTER

Galántai György
festőművész
Budapest

Tisztelt Galántai Úr!

A Kormány által létrehozott Rehabilitációs Bizottság 1992. évi júniusi ülésén foglalt állást kérelméről az Ön által benyújtott dokumentumok és az érdekelt szervek – a Magyar Köztársaság Művészeti Alapja, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus, a Somogy megyei Levéltár, a Boglárlelle Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal – információi alapján.

A testület megállapította, hogy Önt évekig zaklatták, majd háttérbe szorították politikai okok miatt, s a kizárólagosságra törekvő művészetpolitikai gyakorlat nevében. A hatóságok nem értették meg a kor uralkodó művészeti irányzatával szemben álló progresszív felfogását és törekvéseit, s ezért nyíltan, adminisztratív eszközökkel is felléptek Ön ellen.

Prominens személyiségek politikai fellépéseik sorával igyekeztek az Ön erkölcsi lejáratását és művészi hitelének megkérdőjelezését elérni, illetve a „tűrt” kategóriába való besorolással anyagilag lehetetlenné tenni és a korlátozott nyilvánossággal elzárni a szélesebb közvéleménytől.

Az ellenséges hangulat csak a nyolcvanas években oldódott fel.

A testület mélységesen elítéli a hatóságok eljárását, az emberi és művészi szabadság korlátozását, a tehetség kibontakozásának akadályozását, a művészeti irányzatok napi politikai törekvéseknek való alárendelését, s elhatárolja magát a politikai megrendelésre született igazságtalan államigazgatási döntésektől.

Mindezért – a Kormány nevében is – megköveti Önt, azok helyett, akik a sérelmeket okozták.

A testület és a magam nevében kívánok Önnek jó egészséget, művészi sikereket és személyes életében boldogságot.

Budapest, 1992. július

Tisztelettel
Dr. Andrásfalvy Bertalan