„Festő” fn. dosszié tartalom / Dossier cn. “Painter” contents
1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988

1985. január 31.

Javaslat, BM III/III-4-b alosztály (szamizdat anyagok készítésének akadályozására, korlátozására)

TH O-19618/3
83-84.

1985. február 15.

Napi jelentés, BM III/III-4-b alosztály (Galántai Soros-ösztöndíjáról)

TH O-19618/3
77.

1985. február 18.

Jelentés, BM III/III-4-b alosztály („Festő” fn. ügyben szóbeli szignalizáció végrehajtásáról)

TH O-19618/3
78-79.

1985. március 4.

Napi jelentés, BM III/III-4-b alosztály (Galántai nyomtatási lehetőségeinek visszaszorításáról)

TH O-19618/3
80.

4 March 1985

Daily report, Ministry of the Interior, subdivision III/III-4-b (about limiting Galántai’s opportunities to print publications) (excerpt)

TH O-19618/3
80.

1985. március 5.

Jelentés, BM III/III-2-b alosztály (az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatójánál tett szignalizációról)

TH O-19618/3
81-82. (3 lap)

1985. március 14.

A Művelődési Minisztérium Művészeti Főosztályának feljegyzése egyesület létrehozására irányuló szervezőmunka bejelentéséről

TH O-19618/3
44.

1985. március 16.

A Kortárs Művészeti Egyesület alapszabálya (a fenti levél melléklete)

TH O-19618/3
105-110.

1985. március 19.

Klaniczay Júlia levele a Művelődési Minisztérium Művészeti Főosztályának (a Kortárs Művészeti Egyesület módosított alapszabályának megküldése)

TH O-19618/3
46.

1985. március 20.

Napi jelentés, BM III/III-4-b alosztály (a Kortárs Művészeti Egyesület létrehozásának szándékáról)

TH O-19618/3
90.

1985. március

Jelentés, BM (Galántai Soros-ösztöndíjáról)

TH O-19618/3
91.

1985. március

Jelentés „Festő” fn. bizalmas nyomozásban, BM III/III-4-b alosztály (Galántai Canon-típusú fénymásoló gépének behozatali szándékáról)

TH O-19618/3
99.

1985. március

Adatlap előzetes ellenőrzés vagy bizalmas nyomozás értékeléséről

TH O-19618/3
92.

1985. március 25.

A Művelődési Minisztérium Művészeti Főosztályának levele a BM Minisztériumi Titkárságának vezetőjéhez (értesítés a Kortárs Művészeti Egyesület szervezéséről)

TH O-19618/3
43. (2 lap)

1985. március 26.

A Művelődési Minisztérium levele a BM Minisztériumi Titkárság vezetőjének (az egyesület alapítóinak névsora, a fenti levél melléklete)

TH O-19618/3
103-104.

1985. március 27.

Összefoglaló jelentés „Festő” fn. bizalmas nyomozásban, BM III/III-4-b alosztály

TH O-19618/3
93-98.

1985. március

Jelentés „Festő” fn. bizalmas nyomozásban, BM III/III-4-b alosztály

TH O-19618/3
99.

1985. március

Jelentés, BM (Galántai Soros-ösztöndíjáról)

TH O-19618/3
100

1985. április 3., 29.

kézírásos feljegyzések

TH O-19618/3
45.

1985. április 10.

Vagyoczky Béla r. ezredes titkárságvezető (BM Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság) levele Dr. Horváth József r. ezredesnek, a BM III/III csoportfőnökének (a Kortárs Művészeti Egyesülettel kapcsolatos anyagok megküldése)

TH O-19618/3
102.

1985. április 10.

Vagyoczky Béla r. ezredes titkárságvezető (BM Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság) levele Dr. Horváth József r. ezredesnek, a BM III/III csoportfőnökének (ugyanaz, mint a 102. o.) mellékletek: március 26.,16.

TH O-19618/3
114.

1985. április 16.

A BM III/III csoportfőnökség levele a BM III/1 osztály vezetőjének (a Kortárs Művészeti Egyesület létrehozására irányuló anyagok megküldése)

TH O-19618/3
101.

1985. április 16.

Jelentés, BM III/III-4-b alosztály (a Kortárs Művészeti Egyesületről)

TH O-19618/3
111-113.

1985. április 22.

A BM III/III csoportfőnökség levele a BM Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság vezetőjének (a Kortárs Művészeti Egyesülettel kapcsolatos operatív információk megküldése)

TH O-19618/3
115.

1985. április 24.

A BM Titkárságának levele a Művelődési Minisztérium főosztályvezetőjének

TH O-19618/3
47.

1985. május 14.

Javaslat, BM III/III-4-b alosztály (szamizdat készítésének és sokszorosításának akadályozására, korlátozására)

TH O-19618/3
116-119.

1985. november 19.

A BM III/III-4-b alosztály levele a BM III/III-5 osztály vezetőjének (Galántai fénymásológépéről)

TH O-19618/3
120

„Festő” fn. dosszié tartalom / Dossier cn. “Painter” contents
1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988