BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály
SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: "Pécsi Zoltán" fn. tmb.
Vette: Horváth Tibor r. szds.
Idő: 1982. február 09.
Hely: "Zuglói" fn. "T" lakás

 

J E L E N T É S

Ismerősöm folyó hó 2-án Nagy András és Solt Otília III. ker. Komjádi Béla utcai lakásán tett látogatása alkalmával rövid beszélgetést folytatott a Simon Zsuzsa-féle "magángalériáról".

Nagy András jelezte, hogy meghívót kaptak Simon Zsuzsától a "galéria", illetve "Butik" megnyitására. A megnyitóra - szabad idő hiányában - nem tudtak elmenni. Ismeretes azonban előttük, hogy a "butikban" különböző képzőművészeti alkotásokat árusítanak illegálisan. Ismerősöm kérdésére Nagy határozottan azt állította, hogy a SZETA "antológia" példányait nem kívánják a Simon Zsuzsa-galéria adta lehetőség kihasználásával árusítani. Nagy két okot hozott fel indoklásul. Az egyik, hogy a Simon Zsuzsa-féle kezdeményezés önmagában is illegális, és a SZETA kiadványok ottani feltűnése könnyű alkalmat kínálna a hatóságoknak, hogy beszüntessék a "magángaléria" működését. Nagy ezt nem akarja, "szolidáris" a kezdeményezéssel, és kifejezte azt a reményét, hogy a Simon Zsuzsa-féle üzlet "majd felfut". A másik indok, hogy Simon Zsuzsának az antológia "speciális" (mellékletekkel ellátott) példányaiban szereplő művészektől amúgy is vannak alkotásai az "árualapban". Ezeket kifizetődőbben el tudja adni."

"Pécsi Zoltán"

Értékelés:
A "Simon Zsuzsa Irodával" kapcsolatos információ operatív szempontból értékes, megbízható.
A kezdeményezéssel Nagy Andrásék azért szolidárisak, mert az "Irodát" a későbbiek során esetleg saját céljaikra is felhasználhatják. Más úton nyert információink szerint a megnyitóra kiküldött mintegy 150-200 meghívó nagy részét azok a személyek kapták, akiknek nevét és címét Nagy Andrásék adták meg Simon Zsuzsának.

Intézkedés:
A "Simon Zsuzsa Iroda" további alakulását, kezdeményezéseit - a "Festő" fn.-ű bizalmas nyomozásban - figyelemmel kísérjük. Szükség esetén intézkedésekre teszünk javaslatot.

Javaslat: A "Stúdiós" fn.-ű ügyben kapott feladatot.

B u d a p e s t, 1982. február 11.


Horváth Tibor r. százados*


Nytsz.: 4/5-174.
K.: 4 pld - "Festő" do.
    - "M" do.
    - III/III-B.
    - Táj. ti.

* Kézzel aláírta: Horváth Tibor, valamint Rácz Sándorné is.

[ “Pécsi Zoltán” bocsánatot kér ]

GalántaiArtpool