BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: Galántai Györgyről

K I V O N A T

„Stúdiós” fn. bizalmas nyomozás során jutott tudomásunkra, hogy G a l á n t a i György xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakos 1979. november 12–21. között a Csepeli Papírgyár Művelődési Otthonának klubjában úgynevezett olasz Artpool anyagokból tájékoztató kiállítást tervez, „Csomagok Olaszországból” címmel.

Galántai a kiállítás anyagát ez évi olaszországi útja során képzőművészektől gyűjtötte, valamint a saját kezdeményezése alapján létrehozott ún. „Artpool okmánytárlat, információs bázis” részére érkezett küldeményekből válogatta ki. További anyaggyűjtés céljából közel 200 olasz állampolgárral vette fel a kapcsolatot. Felhívásában ismertette, hogy az Artpool összegyűjt: dokumentumokat, fotókat, kiadványokat, könyveket, katalógusokat, levelezőlapokat, bélyegeket, elképzeléseket, tervezetet, utópiákat, magnószalagokat és különféle új anyagokat.

Galántai kezdeményezésére nyugati szélsőséges avantgárdot képviselő művészektől újabb anyagok érkeznek, melyek túlsúlyban obszcénok, ideológiailag káros mondanivalót hordoznak.

Galántai tisztában van azzal, hogy kiállításának anyagai nem képzőművészeti alkotások, ezért azokat mint a Művelődési Otthon Klubjának dokumentációs gyűjteményét tervezi bemutatni. Kutatja a zsűrizés elkerülhetőségének, illetve kijátszásának lehetőségeit.

Információink szerint Galántai György sem az Artpool szervezésére, sem külföldi képzőművészek anyagainak kiállítására engedéllyel nem rendelkezik.

Galántai György szerveink előtt régóta ismert személy, 1973-ban a „Horgászok” fn. bizalmas nyomozásban tartottuk feldolgozás alatt, jelenleg a „Stúdiós” fn. ügy célszemélyeinek aktív kapcsolataként ellenőriztük. Tevékenysége ügyében a szükséges intézkedéseket megtesszük.

Javasoljuk, hogy Galántai György tevékenységéről az illetékes kulturális szerveket tájékoztassuk.

Budapest, 1979. szeptember 27.

Horváth Tibor r. főhdgy.

Nytsz.: 4/5-8237.
K.: 3 pld
1 pld „Stúdiós”
1 pld táj.alo
1 pld táj.i.

[az olvasó / kutató figyelmébe]