Galántai György művészeti tevékenységét és az Artpool archívum működését megfigyelő és akadályozó rendőrtisztek és állami vezetők kronologikus és alfabetikus listája

az adatok a „Festő” dossziéból - a kiegészítések a hvg oldalairól származnak


http://www.galantai.hu/festo/1979/79.html
Horváth József dr. r. ezredes-csoportfőnökhelyettes
1973-ban alezredes és a III/III-4. osztály vezetője, a Galántai György elleni eljárásokról jelentéseket kap és utasításokat ad, 1989-ben III/III csoportfőnök
Horváth Tibor r. főhdgy
1973-tól III/III-4-b.o. beosztottja, a Galántai György elleni eljárások egyik vezetője, „Baka”, „Kalocsai”, „Pécsi Zoltán”, azaz Habermann M. Gusztáv, és „Szerkesztő” fedőnevű ügynökök tartótisztje, 1989-ben őrnagy a III/III-6-b alosztályon
Jávor Miklós r. őrnagy alosztályvezető
1973-ban őrnagy és a III/III-4-b alosztály vezetője, a Galántai György elleni eljárásban vett részt, 1988-ban a demokratikus ellenzék (Demszky, Gadó, Katalizátor Iroda, stb.) zaklatásával foglalkozott. „Gál Béla” tartótisztje. 1989-ben alezredes és a III/III-6 osztály vezetője
III/III-4-a radikális ellenzékiekkel szembeni eljárások
III/III-5. osztály: kulturális terület védelme
III/III-6. osztály: ellenséges propagandaanyagok készítésének és terjesztésének elhárítása
Dr. Budai János r.alezr.osztályvezető
Galántai György elleni eljárás résztvevője, osztályvezető 1974-ben.
OPERATÍV INTÉZKEDÉSI TERV

http://www.galantai.hu/festo/1980/80.html
Horváth József dr. r. ezredes-csoportfőnökhelyettes
Horváth Tibor r. főhdgy
Jávor Miklós r. őrnagy alosztályvezető
Zsarnóczai József r.alezredes osztályvezető
1973-ban osztályvezető és a Galántai György elleni eljárások egyik tagja
Bíró Gyula r. százados osztályvezető
1973-ban százados és a Galántai György elleni eljárás egyik tagja, 1981-ben „Költő” tartótisztje a Krassó-elleni ügyekben.
Benkei András belügyminiszter (?)
Rácz Pál minisztériumi államtitkár (?)
Puja (Frigyes) elvtárs (?)
Külügyminiszter
Molnár Ferenc kulturális államtitkár (?)
Meruk Vilmos KKI-elnökhelyettes (?)
Geréb Sándor r. ezredes
őrnagy, 1964-ben százados a III/III-1-a osztályon és Timkó Imre, azaz „Kiss János”, valamint Brezanóczi Pál, azaz „Kékes” tartótisztje, 1966 őrnagy, és a III/III-2 osztályvezető, 1978-ban alez. és a III/III csop.f. helyettes
Dr. Békési András r. alezredes-alosztályvezető
1973 III/III-5-b majd III/III-4-c alosztály vezetője, a Galántai György elleni eljárások egyik tagja, 1981-ben a III/III-4-c alosztály vezetője mint alezredes eljár a hétfői szabadegyetem ügyben; 1989-ben nyugállományú alezredes és a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja
II/III-5-b Elhárítás a képzőművészet, zene, múzeumok, színházak, cirkuszok, Magyar Tudományos Akadémia, film, egyetemek, főiskolák, homoszexuálisok, Bős-Nagymarosi vízlépcső ellen tüntetők ellen. III/III-4-c elhárítás a „nemzeti” ellenzékkel szemben
Pozsgay Imre kulturális miniszter (?)
Rácz (Rátz) Sándorné r. alezredes
1973-ban a Galántai György elleni eljárások egyik tagja
Széli Károly r. őrgy., alosztályvezető
a Galántai György elleni eljárások egyik tagja
Karasz Lajos r. altábornagy-miniszterhelyettes
vezérőrnagy 1978-ban a belügyminiszter állambiztonsági helyettese
Harangozó Szilveszter r. vezérőrnagy
Főcsoportfőnök I. helyettese
altábornagy 1952-ben százados és az ÁVH titkárságának vezetője, 1965-ben alezredes, 1974-ben vezérőrnagy és a III/III. csoportfőnökség vezetőjének helyettese
3/a operatív technikai rendszabály anyagaiból értékelő

http://www.galantai.hu/festo/1981/81.html
Horváth József dr. r. ezredes-csoportfőnökhelyettes
Horváth Tibor r. szds.
Jávor Miklós r. őrnagy alosztályvezető
Rácz (Rátz) Sándorné r. alezredes
Antal József dr. r.alezredes osztályvezető
1973-ban osztályvezető, Galántai György elleni eljárás egyik vezetője, „Kárpáti” és „Győri Anna” fn. tmb tartótisztje, 1982-ben a BM III/III-4-c osztály vezetője, eljár a „Subások” fedőnevű ügyben
Igaz Andor r. ezredes BM III/3 Osztály vezetője
Magyar Péter r. hdgy
1989-ben százados és a III/III-5-b alosztály beosztottja
Takács Tibor r. alezr., alosztályvezető h.
1973-ban alosztályvezető helyettes, Galántai György elleni eljárás egyik résztvevője
Jávorszky Miklós (?)
„Festő” fn. bizalmas nyomozásban féléves értékelő

http://www.galantai.hu/festo/1982/82.html
Horváth József dr. r. ezredes-csoportfőnökhelyettes
Horváth Tibor r. szds.
Jávor Miklós r. őrnagy alosztályvezető
Rácz(Rátz)Sándorné r. alezredes
Antal József dr. r.alezredes osztályvezető
Harangozó Szilveszter r. vezérőrnagy
Főcsoportfőnök I. helyettese
Böszörményi György r. fhdgy.
1973-ban a Galántai György elleni eljárás egyik tagja, „Gál” fn. tmb. Tartótisztje, 1989-ben százados és a III/III-5-a alosztály beosztottja
III/III-5-a Elhárítás a Magyar Rádió és Televízió, az MTI, a MUOSZ és az Írószövetség területén
Pintér Károly r.alezredes alosztályvezető
1973-ban alosztályvezető, „Gál Béla” tmb. tartótisztje, a Galántai György elleni eljárás egyik vezetője
Földesi Jenő hőr. vezérőrnagy-miniszterhelyettes (1983)
„K” anyagokból értékelő

http://www.galantai.hu/festo/1983/83.html
Horváth Tibor r. szds.
Jávor Miklós r. őrnagy alosztályvezető
Rácz (Rátz) Sándorné r. alezredes
Dr. Havlicsek József r. fhdgy.
1981-ben Krassó György elleni eljárás
Dr. Pajcsics József r. őrgy. osztályvezető h.
1981-ben III/1 (vizsgálati) osztályvezető helyettes, Krassó Györggyel és a Szabadegyetemmel kapcsolatos eljárások jogi „véleményezője”, 1995-ben ezredesi rangban az ORFK vizsgálati főosztályának helyettes vezetője
Wéber Gyula dr. r. ezds. osztályvezető
1981-ben a III/1. osztályvezető, Krassó György zaklatása
III/I. Hírszerző Csoportfőnökség
Balogh Zoltán r.fhdgy csoportvezető
kecskeméti III/III kirendeltség tagja, „Erika”, „Victor” és „Firkász” tartótisztje
Esvégh Miklós r. alezredes osztályvezető
1984 III/III-4. o. beosztott, majd osztályvezető, 1979-1988 között a demokratikus ellenzék (Demszky, Gadó, Katalizátor Iroda, stb.) zaklatásával foglalkozott, 1989-ben a III/III csoportfőnökség beosztottja
Takács Tibor r. alezr. Behatoló csoport vezetője
1973-ban alosztályvezető helyettes, Galántai György elleni eljárás egyik résztvevője
Szabó Lajos r.fhdgy.
1973-ban a Galántai-ügy III/III-4-b
Urbán Lajos r. hdgy. (?)
K.: (kapták)
Aczél György elvtárs
Korom Mihály dr. elvtárs
Óvári Miklós elvtárs
Tétényi Pál dr. elvtárs
Varga Péter elvtárs
„Festő” fn. bizalmas nyomozásban értékelő

http://www.galantai.hu/festo/1984/84.html
Horváth Tibor r. szds.
Jávor Miklós r. őrnagy alosztályvezető
Esvégh Miklós r. alezredes osztályvezető
Szabó Balázs r. szds.
1973-ban a Galántai György elleni eljárások egyik vezetője, „Victor” és „Hüvös András” fedőnevű tmb. tartótisztje, 1981-ben a repülő egyetem és a Szeta-elleni eljárásokban vett részt századosként, „Pécsi Gábor” tartótisztje. 1989-ben a III/III-6-b alosztály vezetője
Kazai Zoltán r.százados alosztályvezető
1973-ban hadnagy, „Pesti”, azaz Bódy Gábor tartótisztje, Galántai elleni eljárások, 1989-ben őrnagy a III/III-5-a alosztály vezetője
Földesi Jenő r. altábornagy miniszterhelyettes (1983)
Fábián Gyula r. szds. (?)
Nagy János r.fhdgy.
1989-ben százados és a III/III-4 osztály beosztottja
III/III-4. osztály: Ellenséges ellenzék fő erőit elhárító Osztály
Kovács János r. fhdgy
1981-ben Krassó György zaklatása, 1989-ben százados és a III/III csoportfőnökség beosztottja
Szabó Zoltán r.hdgy
1989-ben főhadnagy és a III/III-6 osztály beosztottja
III/III-6. osztály: ellenséges propagandaanyagok készítésének és terjesztésének elhárítása
Oláh Éva r. hdgy.
1989-ben hadnagy és a III/III-4 osztály beosztottja
III/III-4. osztály: Ellenséges ellenzék fő erőit elhárító Osztály
Urbán Tibor r. hdgy.
1989-ben főhadnagy és a III/III-4-b alosztály beosztottja
„Festő” fn. bizalmas nyomozásban összefoglaló

http://www.galantai.hu/festo/1985/85.html
Horváth József dr. r. ezredes csoportfőnökhelyettes
Horváth Tibor r. szds.
Jávor Miklós r. őrnagy alosztályvezető
Forgács Lajos r. őrnagy osztályvezető
1982-ben III/III-4-c osztályvezető helyettese, eljár a „Subások” fn. ügyben, 1984-ben III/III-4.osztályvezetője, Krassó elleni eljárásról jelentést kapott, 1988-ban a demokratikus ellenzék (Demszky, Gadó, Katalizátor Iroda, stb.) zaklatásával foglalkozott, „Mészáros Tibor” tartótisztje 1981-ben a szabadegyetem és szamizdat-ügyekben, 1989-ben őrnagy és a III/III-4 osztály vezetője
Nagy János r.szds
1989-ben százados és a III/III-4 osztály beosztottja
Geller Sándor dr. r. ezredes (?)
Für Sándor dr. főosztályvezető (Művelődési Minisztérium)
Vagyoczky Béla r. ezredes titkárságvezető
1981-ben az állambiztonsági miniszterhelyettes titkárságának vezetője, Beszélő elleni nyomozás
Wéber Gyula dr. r. ezds.osztályvezető
Dr. Stefik László r. alezredes osztályvezető (?)
Kummer György r.alhdgy. BM. III/V-1 Osztály műszaki op. tisztje
III/V-1. osztály, „K” ellenőrzés
III/V. Operatív Technikai Csoportfőnökség
„Festő” fn. bizalmas nyomozásban összefoglaló

http://www.galantai.hu/festo/1986/86.html
Horváth Tibor r. szds.
Jávor Miklós r. őrnagy alosztályvezető
Nagy János r.szds
Forgács Lajos r. őrnagy osztályvezető
Oláh Éva r. hdgy.
Szabó Zoltán r. alhdgy.
1989-ben főhadnagy és a III/III-6 osztály beosztottja
III/III-6. osztály: ellenséges propagandaanyagok készítésének és terjesztésének elhárítása
„Festő” fedőnevű bizalmas nyomozásban összefoglaló jelentés

http://www.galantai.hu/festo/1987/87.html
Jávor Miklós r. alezredes osztályvezető
Forgács Lajos r.őrnagy III/III-4. osztály vezetője
Szita János r.százados alosztályvezető
1981-ben főhadnagy III/III-3.o., Erdélyi Tibor „Szilárd” tartótisztje, 56-osok megfigyelése, Rajk Lászlóné temetése, Bali Sándor temetése, Lezsák Sándor figyelése, 1989-ben az állambiztonsági miniszterhelyettes titkárságának helyettes vezetője
Szelőczei István r.őrnagy osztályvezető
1973-ban a III/III-5. osztály a Galántai György elleni eljárások egyik tagja, 1989-ben a III/III-5 osztály vezetője mint őrnagy
Lőrincz Árpád r.hdgy.
1973 Galántai György elleni eljárások egyik vezetője, 1989-ben a III/III-6-b alosztály beosztottja
Oláh Éva r.hdgy.
Magyar Péter r. fhdgy.
1989-ben százados és a III/III-5-b alosztály beosztottja
Szegedi István r. törzszászlós (?)
Szabó Balázs r.őrnagy alosztályvezető
Tóth Endre r. szds. (?)
„Festő” fedőnevű bizalmas nyomozásban összefoglaló jelentés

http://www.galantai.hu/festo/1988/88.html
Horváth József dr. r. vezérőrnagy-csoportfőnök
Horváth Tibor r. őrnagy
Jávor Miklós r. alezredes osztályvezető
Szabó Balázs r. őrnagy alosztályvezető
Nagy Lajos r. ezredes
Molnár József r. hdgy.
„Firkász” tartótisztje 1973-ban ? (Molnár József II. hadnagy 1989-ben a III/III-6-a alosztály beosztottja)
Szelőczei István r. alezredes
1973-ban a III/III-5. osztály a Galántai György elleni eljárások egyik tagja, 1989-ben a III/III-5 osztály vezetője mint őrnagy
Dr. Paksy László r. alezredes Főkapitány ÁB.h.
1988-ban a Baranya megyei III/III kirendeltség vezetője és a fendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese, Galántai-ügy
Dolmány László r. alezredes osztályvezető
1988-ban Baranya megyei III/III kirendeltség tagja és a rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese, Galántai-ügy
„Festő” fn. bizalmas nyomozásban összefoglaló jelentés

Galántai György művészeti tevékenységét és az Artpool archívum működését megfigyelő és akadályozó rendőrtisztek és állami vezetők kronologikus és alfabetikus listája