BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

J E L E N T É S

Engedélyezett javaslat alapján szóbeli tájékoztatást adtunk
G A L Á N T A I GYÖRGY festőművész tevékenységéről Borbély Károly elvtársnak, a Művészeti Alap igazgatóhelyettesének. (A Művészeti Alap igazgatója tájékoztatásunk időpontjában szabadságon volt.)

Átadtuk Borbély elvtársnak az „Art Pool” angol nyelvű propagandaanyag egy példányát. Megemlítettük azt, hogy e tájékoztatást azért tartottuk szükségesnek, mert tudomásunk szerint Galántai segélyt kért a Művészeti Alaptól, s arra lehet számítani, hogy az így kapott pénzből tovább folytatja ellenséges propagandatevékenységét.

A fenti tájékoztatáson kívül az „Art Pool” propagandaanyag áttekintése után több kérdést vetett fel Borbély Károly elvtárs. Az után érdeklődött, hogy az anyag külföldön készült-e. Tájékoztattuk, hogy Galántai György Magyarországon nyomtatta a kiadványt.

A programban megjelölt Kaleidoszkópról elmondta, hogy ezt a kiadvány-sorozatot a Művészeti Alap kezdeményezte, hogy ne illegálisan jelenjen meg tájékoztató az avantgárd művészekről. Anyagilag nem támogatott, könyvkiadásukban az elenyésző jelentőségű és minimális példányszámú. De elgondolkoztató - mondta -, hogy ezt ilyen célra használják fel.

Szóba került a Magyar Avantgárd Művészet Múzeuma, s az Bán András budapesti címével szerepel a brosúrában, érdeklődött, hogy mi ez. Elmondtuk, hogy az „Art Pool”-lal együtt a kulturális szervek tudta és engedélye nélkül működik, számos olyan anyagot gyűjtött már eddig, amelyet bármikor felhasználhat ellenséges célra.

Az „Art Pool” által számon tartott hazai és külföldi személyek áttekintése után kijelentette: „ez egy szervezet”. S felsorolt néhány külföldi személyt - akik az anyagban szerepelnek -, érdeklődött, kik ezek; Robert Filliou (francia), Rudolf Sikora (cseh), Cavellini (olasz). Tájékoztattuk, hogy ezek a személyek az elmúlt időszakban a Fiatal Művészek Klubjában állítottak ki, Bán András és korábban dr. Beke László szervezésében. Magánmeghívás alapján érkeztek hazánkba, az FMK-ban a hivatalos szervek engedélye és zsűrizés nélkül állítottak ki. Rudolf Sikora a csehszlovák hivatalos kultúrpolitikától független alkotói front tagja.

Megjegyezte, amikor tavaly a Párizsi Biennále szervezése ügyében tárgyalt a Biennále igazgatójával, tapasztalta, hogy Bekének nagyon széles körű külföldi kapcsolatai vannak.

Bán Andrásnak a szakosztály 1.000 forintos ösztöndíjat javasolt, azonban azt Borbély elvtárs vétózta meg. Szélsőséges embernek tartja.

Érdeklődött, hogyan ítéljük meg Galántai tevékenységét. Elmondtuk, hogy alapvetően fellazító tevékenységként értékeljük. Tapasztalataink szerint egyik kulturális szervet a másikkal szemben is igyekszik kijátszani.

Elmondta: eléggé meglepetten látja így a névsort felületesen átnézve is, hogy az Alap tagjai közül - akiket különböző módon segítenek - részt vesznek Galántai tevékenységében. (Pl. Hegyi Loránd 1.000 forint ösztöndíjat kap tőlük.)
Ezután érdeklődött, nyíltan felhasználhatja-e ezt az „Art Pool” kiadványt, kaphatta-e ezt mástól is, nemcsak tőlünk.

Menet közben ugyanis szeretné néhány személytől megkérdezni, miért vesz részt Galántai tevékenységében. Ezenkívül - miután a Művészeti Alap lehetőségei (anyagi stb.) végesek, a támogatásokat arra érdemes személyeknek adják. A kiadványban szereplő személyeknél ezt érvényesíteni fogják.

Nem ismeri, Galántai milyen kéréssel fordult az Alaphoz, meg fogja érdeklődni, de nem adnak számára olyan anyagi juttatást, amelyet nem kell visszafizetnie.

Elmondtuk, az „Art Pool”-kiadványt nyugodtan felhasználhatja, tekintettel arra, hogy Galántai azt elég széles körben osztogatta.

Borbély Károly elvtársat tájékoztatónk eléggé meglepte. Elmondta, hogy a felületeken érzékelnek problémákat, mélyebb és konkrétabb információink nincsenek. Pl. hivatalos tájékoztatást nem kaptak eddig az aláírókról. A Galántai György tevékenységére, az „Art Pool”-kiadványból feltett kérdéseire adott információnkat köszönettel fogadta és azt kérte a továbbiakban - ha erre mód van - adjunk tájékoztatást.

Javasoljuk, hogy néhány célszemély tevékenységéről - Bán András művészettörténész, Maurer Dóra grafikus, akik a Művészeti Alap tagjai, valamint dr. Beke László művészettörténész, aki a kulturális területen fejti ki ellenséges tevékenységét, számos Alap-tagot von be akcióiba - adjunk részletes tájékoztatást.

Egyben kérjük meg a Művészeti Alap vezetőit, hogy az általunk elmondott adatok birtokában nyújtsanak számunkra segítséget nevezettek tevékenységének reális megítéléséhez.

A mellékelt anyag alapján kérjük engedélyezni a III/III-5-osztállyal közösen a szóbeli szignalizáció végrehajtását.

Budapest, 1980. június 18.

Rácz Sándorné r. alezredes

Nytsz.: 4/5-493.
K.: 3 pld.

[az olvasó / kutató figyelmébe]