BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

E n g e d é l y e z e m:

Karasz Lajos r. altábornagy
miniszterhelyettes

Tárgy: 3/a operatív technikai rendszabály üzemeltetésének meghosszabbítására

J A V A S L A T

„Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytatunk GALÁNTAI GYÖRGY (Bikács, 1941. Szameth Krisztina) pártonkívüli festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/B. szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére és megszakítására.

Az ellenőrzésre bevezetett 3/a operatív technikai rendszabály útján keletkezett információk megerősítették, hogy nevezett tovább folytatja a párt kultúrpolitikája ellen irányuló tevékenységét, fokozza kapcsolatépítési törekvéseit. Rendszeres kapcsolatot tart a „Stúdiós” és „Kezdeményezők” fedőnevű bizalmas nyomozás alatt álló személyekkel.

Továbbra is foglalkozik a kulturális szervek tudta és engedélye nélkül működő Art Pool archívuma népszerűsítésével, propagandaanyagok terjesztésével. Engedély nélkül szervez saját és külföldi állampolgárok számára kiállításokat.

A 3/a operatív technikai rendszabály alkalmazása nagy mértékben hozzájárult „Festő” mélyreható ellenőrzésének megoldásához, elősegítette szignalizációs tevékenységünket.
„Festő” fedőnevű célszemélyünk ellenséges tevékenysége, egyre erősödő külföldi kapcsolatépítési törekvése a bizalmas nyomozás folytatását, a 3/a operatív technikai rendszabály további alkalmazását teszi szükségessé.

Kérjük engedélyezni az ellenőrzésére bevezetett 3/a operatív technikai rendszabály üzemeltetésének meghosszabbítását 1980. december 31-ig.

Budapest, 1980. június 30.

Horváth Tibor r. százados

Dr. Horváth József r. ezredes
csoportfőnök-helyettes

Jávor Miklós r. őrnagy
alosztályvezető

Egyetértek:
Harangozó Szilveszter r. vezérőrnagy
Főcsoportfőnök I. helyettese

Nytsz.: 4/5-474.
K.: 1 pld.

[az olvasó / kutató figyelmébe]