english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.
Vette: Horváth Tibor r. szds.
Idő: 1981. május 12.
Helye: „Zuglói” fn. „T” lakás

J E L E N T É S

Budapest, 1981. május 11.

„Folyó hó 7-én 19.00 után ismerősöm látogatást tett Galántai Györgynél, Frankel Leó úti műteremlakásában. (Ezt a találkozást korábbi, 1981. Április 27-i időpontról halasztották el Galántai kérésére.)

A beszélgetés során nyilvánvalóvá vált, hogy Galántait ezekben a hetekben elsősorban a „Bélyeg akció” foglalkoztatja. Az „Art Pool”, az általa fenntartott művészeti gyűjtemény emblémájával az elmúlt év vége óta több ezer (becslés szerint 3000-4000) felhívást bocsátott ki hazai és külföldi művészeknek. A felhívás szerint „emlékbélyeget” kell tervezni, erre a kibocsátott lapon kb. 10x12 cm-es üres hely van. Majd a bélyegtervet vissza kell postázni Galántainak. A lapokon alul olyan rovat is van, ahol az alkotó neve, címe, foglalkozása tüntetendő fel.

Galántai most is folyamatosan nagy példányszámban küld ki ebből a felhívásból. Tervei szerint még ezer (vagy több) példányt ezután fog postázni.

A szeptemberi határidő ellenére már mostanáig közel 170 bélyegterv érkezett vissza. Galántai összesen ennek hatszorosával számol; úgy gondolja, sokan még ez után fogják elkészíteni a bélyeget. A beérkezettek között számos olasz és Egyesült Államok-beli alkotó szerepel. Ezenkívül NSZK-beli, francia, japán stb. művészek küldtek be. Néhány csehszlovák, lengyel lap mellett kb. 1/4 részt tesznek ki a magyar művészek. A magyar anyag politikailag érdektelen. Nagyon sok benne a főiskolás, fiatal alkotó, akikkel Galántai kapcsolatot tart (például: a Szolnokon működő „INCONNU” - „Ismeretlen” csoport tagjai). Erdély Miklós egy jelentéktelen indigónyomatot küldött. A külföldiek közt több bélyegterv politizáló tartalmú, de nem a Szovjetuniót és szövetségeseit bírálják, hanem saját nyugati államaikat. Egy obszcén fotó Haig amerikai külügyminiszter ellen irányul, egy másik környezetvédő, leszerelést követelő tartalmú. Több pornográf, szexuális jellegű terv is akad.

Galántai fő célja, hogy a tervekből katalógust állítson össze. Elmondta, hogy a nyomtatott katalógusba valamennyi beérkező tervet fel akarja venni, bélyeg méretre kicsinyítve. A katalógust legalább annyi példányban szándékozik sokszorosítani, amennyi terv beérkezett. Minden beküldő díjtalanul visszakapna - postai úton - egy katalógust.

A nyomtatás, sokszorosítás kérdése kapcsán Galántai kitért arra, hogy hosszú időn át tervezte saját offsetnyomó berendezés felszerelését. Alkatrészeket, vegyszereket is vásárolt. Később azonban letett erről, mert ismerősei, akik nyomdában dolgoznak, „feketén” néhány száz forint ellenében „bármit” hajlandók számára elkészíteni. Galántai megjegyezte, hogy a küldemények postázása a nyomás költségének többszörösét emészti fel. Ez az összeg nyilvánvalóan több tízezres nagyságrendű, de Galántai semmiféle megbízásról, pénzforrásról nem tett említést, amelyből fedezhetné a postaköltségeket.

A postázott, jövőbeli katalóguson kívül Galántai kiállításon is szeretné a beérkezett anyagot bemutatni. Swierkiewicz Róbert közvetítésével az Újpesti Mini Galériában tervez kiállítást. Ehhez a nemzetközi anyag mellőzésével, felhasználná a magyar bélyegeket. Ezen felül két Art Pool Window felhívásban felszólította a magyar művészeket, hogy az újpesti kiállításra küldjenek anyagot. A felhívások elsősorban azok számára érthetők, akik korábban is ismerték Galántai tevékenységének jellegét. Az utolsó felhívásban például egyetlen szó (”KÜLDJ!”) utal a csoportos kiállításra. Ezek az egylapos felhívások egyébként 10-15 külföldi kiállítás, akció, gyűjtemény adatait tüntetik fel (a felület nagyobb hányadán). Galántai célja az, hogy a külföldi művészek által szervezett akciókra más magyar alkotók is küldjenek minél több munkát.

Galántai utalt arra, hogy ha nem sikerülne az Újpesti Mini Galériában kiállítani az anyagot, megpróbálja azt másutt bemutatni. Korábban tárgyalt az Iparművészeti Múzeummal, ahol meg nem nevezett személyek hajlandónak mutatkoztak a beérkezett anyagokból összeállított bemutató engedélyezésére. Galántai azonban megszakította ezeket a megbeszéléseket, mert az volt a benyomása: hogyha pontosan kiderül, miről is van szó, a kiállítást a hatóságok még idejekorán meg fogják akadályozni.

Galántai említést tett arról, hogy ifj. Rajk László rendszeresen szervez árusítást kéziratokból, „szamizdat” sokszorosítványokból. Galántai „Art Pool” gyűjteményében sok szöveges anyag, „vizuális költészet”, félig irodalmi természetű alkotás van. Tervezi, hogy ezeket - néhány példányban lemásolva - „önköltségi áron” ugyancsak Rajk árusítaná, a többi anyag közt. Galántai várhatóan a közeljövőben átad Rajknak e célra szánt anyagokat.

Ismerősöm megbeszélte Galántai Györggyel, hogy egy későbbi időpontban ismét meglátogatja, amit Galántai beleegyezéssel fogadott.”

„Pécsi Zoltán” sk.

Értékelés: Az információ operatív szempontból értékes, megbízható.
Galántainál új jelenségként észlelhető a fiatalokkal, főiskolásokkal való kapcsolatépítési törekvés, valamint az, hogy Art Pool gyűjteményének szöveges anyagait sokszorosítva a „szamizdat” irodalom közt tervezi árusíttatni.

Intézkedés: Az információkat felhasználjuk tájékoztató és szignalizációs tevékenységünk során.

Feladat: A közeljövőben ismételten keresse fel Galántait. A beszélgetés során tudja meg terveit, elképzeléseit. Érdeklődjön a „szamizdat” irodalom közt eladásra szánt anyagok sorsáról, a bevétel rendeltetéséről.
Készítse el a Beke Lászlóval korábban megbeszélt anyagot, annak apropójaként vegye fel nevezettel a kapcsolatot.

Horváth Tibor r. százados

Nytsz.: 4/5-399/81.
K.: 4 pld.
1 pld. „M” do.
1 pld. „Festő” fn. do.
1 pld. Táj. alo.
1 pld. Táj. tiszt
MT/MJné

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]