BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Kalocsai” fn. tmb.
Vette: Horváth Tibor r.szds.
Idő: 1982. február 1.
Helye: Nyilvános

J E L E N T É S

Budapest, 1982. február 3.
Nyilvános helyen 1982. február 1-én találkoztam „Kalocsai” fn. tmb.-vel, aki az alábbiakat mondotta el:

Galántai Györgytől megkapta - postai úton - a „Művészet-Esernyő-képeslap” kiállítás teljes anyagát (katalógusát). A kiállítást 1981. december 16-tól 1982. január 10-ig a Helikon Galériában Galántai szervezte. A küldeménnyel egy időben felszólította egy ugyancsak általa szervezett „pecsét kiállításon” való részvételre, melyet 1982 februárjában az FMK-ban fog megrendezni. A pecsétek elkészítését - a tervek alapján - Galántai vállalta magára, de a költségeket a jelentkezőknek kell fedezni, ami darabonként 200,- Ft-ot tesz ki.

Továbbiakban elmondta, hogy a kiírással kapcsolatban néhány problémája felmerült, mivel a rövid felhívás nem tér ki a részletkérdésekre.

Galántai anyagával egy időben Swierkiewicz Róberttől is érkezett újabb küldemény, melyet „láncolatszerűen” kell továbbítani, ellátva névvel, címmel és fényképpel. Ez az akció Olaszországból indult. Járt már Galántainál, Lengyel Andrásnál, Swierkiewicz Róbertnél.
Úgy tűnik, Swierkiewicz bizalma teljes. Erre utal az, melyet egy másik küldeményben megfogalmazott, „kapcsolatot állandónak, folyamatosnak” tekinti.

Értékelés: „Kalocsai” fn. tmb. Swierkiewicz Róberttel való levelezési kapcsolata egyre gyakoribb. Nevezett több rendezvényre hívta már meg kapcsolatunkat.
A „Művészet-Esernyő-képeslap” kiállításon való részvételt Galántai a kiállítás anyagából készített katalógus megküldésével köszönte meg. Ezzel egy időben egy újabb akcióban való részvételre kérte fel kapcsolatunkat.

Intézkedés: Az információt felhasználjuk az ügyben tervezett intézkedéseink során, valamint „Kalocsai” fn. tmb. célszemélyekhez való személyes kapcsolata kiépítésének megteremtéséhez.

Feladat: A „pecsét-terv” elküldése előtt hívja fel telefonon Galántait és jelezze a lebonyolítással kapcsolatos problémáit. Lehetőségek szerint a beszélgetést úgy irányítsa, hogy Galántai hívja fel lakására. Amennyiben erre sor kerül, legyen elővigyázatos és ne tulajdonítson feltűnően nagy érdeklődést Galántai tevékenységét illetően.
A Swierkiewicz Róbert által megküldött anyagot Bokros Péternek továbbítsa. Bokros felé erősítő tényezőként hathat az, hogy a célszemélyekkel közös akcióban szerepel.

Horváth Tibor r.százados*

Nytsz.: 4/5-156.
K.: 4 pld.

* Kézzel aláírta: Horváth Tibor, valamint Rácz Sándorné is.

[az olvasó / kutató figyelmébe]