BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

J A V A S L A T*

Megbízható adataink szerint Galántai György (Bikács, 1941. Szameth Krisztina) pártonkívüli festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/B. szám alatti lakos 1982. április 6-án a Fészek Művészklubban rendez bélyegkiállítást. A katalógushoz mintegy 700 db bélyeg nyomdai úton történő elkészíttetését tervezi.

Megbízható adatok keletkeztek arra vonatkozóan, hogy a bélyeg nyomásához szükséges lemezeket az Iparművészeti Múzeum fényszedő műhelyében dolgozó Bogya Lehel - engedély nélkül - végzi.

Javasoljuk, hogy - a BM III/III-5 Osztály segítségével - adjunk szóbeli tájékoztatást az Iparművészeti Múzeum igazgatóhelyettesének. Mondjuk el, hogy megbízható adataink szerint a fényszedő üzemükben dolgozó Bogya Lehel - külső személyek megrendelésére, engedély nélkül - nyomdai munka elvégzéséhez szükséges lemezek készítését vállalta. E lehetőség hosszú távon való megmaradása alkalmat adhat arra, hogy a jövőben ellenséges tartalmú anyagok készítésére is felkérhetik.

Kérjük a javaslatban foglaltak engedélyezését.

Budapest, 1982. március 17.

Horváth Tibor r.százados**

Jávor Miklós r.őrnagy* alosztályvezető

Nytsz.: 4/5-346.
K.: 3 pld. - „Festő” do.
- III/III-B.o.
- Táj. ti.

** A „Javaslat” szó fölé kézzel írt utasítás: „Országh(?) et. Kérem ellenőrizni, nincs-e összefüggésben a szamizdat-anyagok készítésével. Ha ezt nem zavarja, engedélyezem. III. 25. Olvashatatlan aláírás.”
** Kézzel aláírta: Horváth Tibor, valamint Rácz Sándorné is.
* Aláírta: Takács Tibor r.alezr., alosztályvezető h.

[az olvasó / kutató figyelmébe]