BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

J E L E N T É S

Operatív úton keletkezett adataink szerint Swierkiewicz Róbert (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, grafikus, Budapest, XI., Fehérvári út 38/A. szám alatti lakos 1982 májusában „Emberkísérletek” témájú kiállítást szervez.

Felhívásában, melyet mintegy 200 külföldi - túlsúlyban USA, NSZK, Francia, Dél-Korea - állampolgárnak küldött meg, „Génsebészet, szervátültetés, szuggesszió, szeparáció, fejcsere stb.” témában kér „alkotásokat”.

Kapcsolatait azon külföldi személyek felé igyekszik kiépíteni, akik korábban Galántai György Art-Pool archívumába ellenséges tartalmú újságcikkeket, képeket, „alkotásokat” küldtek.

Adataink szerint a jövőben további anyagok kiküldése és válaszok érkezése várható. Akcióját magyarországi kapcsolatai között is ki akarja szélesíteni.

Swierkiewicz Róbert tevékenységének, kapcsolatépítési törekvésének akadályozása, visszaszorítása érdekében javasoljuk:
- a kiküldésre szánt propagandaanyagok számszerű csökkentését, valamint a beérkező, politikailag kifogásolható küldemények kobzását.

Budapest, 1982. április 02.

Horváth Tibor r.százados*

Nytsz.: 4/5-424.
K.: 3 pld. - „Festő” do.
- Táj. alo.
- Táj. ti.

* Kézzel aláírta: Horváth Tibor, valamint Rácz Sándorné is. Kézzel ráírva: „Javaslom: Jávorszky Miklós”.

[az olvasó / kutató figyelmébe]