BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.
Vette: Horváth Tibor r.szds.
Hely: „Zuglói” fn. „T” lakás
Idő: 1982. április 07.

J E L E N T É S

„Ismerősöm március 26-án felkereste az Újpesti Mini Galériában rendezett „művészkönyv kiállítást”. A kiállítás valószínűleg Swierkiewicz Róbertnek, a Galéria vezetőjének kezdeményezésére jött létre. Látogató ebben az időpontban egyáltalán nem volt, és a beküldött munkák száma is igen csekély (kb. 10 db). Volt azonban közöttük néhány figyelemre méltó „alkotás”.

Az Inconnu Group egy valódi könyvet állított ki. A könyv 1955-ben jelent meg, nagy alakú album, amely Ék Sándornak, az ismert grafikusnak közel 30 alkotását tartalmazza (Corvina Kiadó). Export kiadványnak szánták, német nyelven. Címe „Köszönet a szabadságért”. Háborús témák, a szovjet felszabadító harcosok, munkások, parasztok láthatók az eredeti grafikákon. Ezt a könyvet alakította át, „preparálta” az Inconnu. Az egyik, munkásokat ábrázoló lapot oly módon rajzolták felül, hogy lengyel munkásokra utal. Egy bélyegzőt is nyomtak rá, amelynek felirata angolul és olaszul: Köszöntünk benneteket, bátor lengyel emberek! Egy másik lapon községbe belovagoló szovjet katonák láthatók. Erre a lapra zászlót ragasztottak (oly módon, mintha az egyik szovjet katona tartaná). A zászló felirata angolul: Illegális eszme. Ez a lap mintegy visszájára fordítja, kigúnyolja az Inconnu saját illegalitását: azt próbálja állítani, hogy nem ők illegálisak, hanem a hivatalos ideológia.
(Ez a gondolat egyébként összhangban van az Inconnu sokszorosított kiadványának néhány kijelentésével.)
Kétszer is szerepel a preparált kötetben egy rajz, amely két rendőrnyomozót ábrázol. A nyomozók - a képregények rajzstílusában, feliratokkal - beszélgetnek. Az egyik azt kérdezi: „Az Inconnu? Na, hol van?” Mire a másik így válaszol: „Repül alacsonyan a levegőben, mint egy kulcscsomó.” A feliratok azonban angolul szerepelnek, tehát a nyelvtudással nem rendelkezők nem értik.

Maga az is provokatív gesztus, hogy Ék Sándor könyvét választották ki, ugyanis a művész elkötelezett, szocialista realista grafikájáról volt nevezetes. A könyv belső címlapján egy dedikáció látható, valószínűleg ez is hamis, az Inconnutól származik. Eszerint a könyvet maga Ék Sándor adta ajándékba az Inconnu csoportnak, jókívánságok kíséretében.

Láthatóan ez a kiállítási tárgy foglalkoztatta legjobban a látogatókat (a vendégkönyvben bejegyzés is olvasható, amely gratulál „Ék Sándor és az Inconnu együttműködéséhez” - ez természetesen gúnyos megfogalmazás).
Kiállított azonban Galántai, Szemadám György, maga Swierkiewicz, Bika Juli és mások. A munkák politikailag érdektelenek, a legnagyobb teret Szemadám foglalja el, aki régi könyvrészleteket, verseket, képeket ragasztott össze egy sorozattá. Szemadám sorozatának végén ismertetés is olvasható, Mezei Ottó tollából. Ez érdekes momentum, mert Beke legutóbb gúnyosan, elítélően említette Mezei próbálkozásait egy avantgarde történeti kiállítás létrehozására. Most Swierkiewicz láthatólag mégsem emelt kifogást az ellen, hogy az értékelést Mezei aláírásával kiállítsák. Néhány Franciaországban készült, drága, különleges nyomású könyv is szerepel. Lehetséges, hogy ezek nem a pályázatra érkeztek, hanem Swierkiewicz és Galántai korábbi gyűjtésében szerepelnek, ugyanis igényes stílusuk, kivitelük erősen elüt a többi hevenyészett, durva munkától.”

„Pécsi Zoltán”

Értékelés: A „Mini Galériában” megtartott kiállításról keletkezett információ operatív szempontból értékes.
Különös figyelmet érdemel az „Inconnu” által átalakítva kiállított Ék Sándor-könyv.

Intézkedés: Az információt megküldjük a BRFK III/III Osztályának és a Szolnok megyei III/III Osztályának.

Feladat: Másirányú.

Budapest, 1982. április 07.

Horváth Tibor r.százados

Nytsz.: 4/5-448.
K.: 6 pld. (kivonatok Szolnok m. III/III O.
BRFK III/III O.)
- „M” do.
- „Festő” do.
- Táj. alo.
- Táj. ti.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]