BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

J E L E N T É S

A Budapest, XX. kerületi MSZMP kulturális titkárának kérése alapján - 1982. május 12-én - konzultáltunk a kerülethez tartozó múzeumban tervezett Xertox kiállítás ügyében. A titkár elvtárs a rendezvénnyel kapcsolatos fejleményekről, újabb problémákról a találkozást követően is - telefonon - értesített.

Elmondta, egy előző kiállítás alapján Lévay Jenő grafikus jogot nyert arra, hogy a XX. kerület múzeumában önálló kiállítást rendezhessen. Már a kiállítás szervezése alatt azt tapasztalták, hogy Lévay az illetékes szerveket igyekezett félrevezetni, kész tények elé állítani.

A rendezvény megnyitása előtt egy hónappal jelentkezett azzal, hogy nem egyedül, hanem két barátjával - Swierkiewicz Róberttel és Regős Imrével - együtt egy csoportos kiállítást rendez. A kiállítás témájára vonatkozó kérdésre nem tudott, vagy nem akart válaszolni. A tulajdonképpeni probléma a zsűrizés alkalmával kezdődött. Egyrészt abból, hogy a zsűriben résztvevő Galántai György és Lengyel András, valamint az anyagok összegyűjtője, Swierkiewicz Róbert két ellenséges tartalmú „alkotást” zsűrizés után akartak kirakni. Ennek helyét a teremben ki is hagyták. Másrészt az anyagok többségét külföldi „művészek” készítették és küldték, s ennek zsűrizésére a kijelölt személyek nem voltak jogosultak.

A fenti problémákat, hiányosságokat a zsűrizést ellenőrző Fővárosi Képzőművészeti Igazgatóság vezetője, Zsigmond Attila észlelte. Véleményét a helyszínen ugyan nem közölte, de a tényekről bejelentést tett a Művelődési Minisztérium illetékeseinek.
A Minisztérium Múzeumi Főosztálya vezetője a történtek miatt a kiállítás megnyitását a tervezett időben nem engedélyezte, pótzsűrizést rendelt el.

A kiállítás eredetileg tervezett megnyitására - a letiltás ellenére - többen megjelentek. Telefonon jelentkezett Bán András, mint a Magyar Nemzet munkatársa, aki cikket kívánt az eseményről megjelentetni. Vicsek Ferenc, a Magyar Rádió munkatársa felkereste a múzeum igazgatóját, hogy azzal riportot készítsen a „168 óra” számára. A titkár elvtárs a Magyar Rádióban való riport elhangzását és a Magyar Nemzetben való cikk megjelentetését saját hatáskörben megakadályoztatta. Intézkedett más lapok vonatkozásában is.

A pótzsűrizést követően a szervezők értesítése nélkül a kiállítást néhány napra megnyitották. 1982. június 1-én a termet kiürítették, mert egy újabb rendezvénynek kellett helyet biztosítani.

A titkár elvtárs az ügy lezárását követően közölte, hogy a jövőben jobban odafigyelnek. Nevezettek, valamint hasonló művészi irányzatot képviselő barátaik kiállítási-lehetőséget a kerületben nem kapnak.

A konzultáción részt vett Rácz Sándorné r. alezredes elvtársnő. Az információt felhasználjuk a „Festő” fn. bizalmas nyomozásban tervezett intézkedéseinkhez.

Budapest, 1982. június 08.

Horváth Tibor r.százados*

Nytsz.: 4/5-627.
K.: 3 pld.

* Kézzel aláírta: Horváth Tibor, valamint Rácz Sándorné is.

[az olvasó / kutató figyelmébe]