BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Adta: „Pécsi Zoltán” fn. tmb.
Vette: Horváth Tibor r.szds.
Idő: 1982. 10. 13.
Hely: „Zuglói” fn. „T” lakás

J E L E N T É S

Ismerősöm folyó hó 10-én látogatást tett Galántai Györgynél, annak II. ker. Frankel Leó úti lakásán. Galántai a látogatás kezdetén a műterem zárt részében lévő fotólaboratóriumban dolgozott, valószínűleg filmfelvételeket készített. Ismerősöm később átadta azt a Nagy András és Solt Ottilia által küldött üzenetet, hogy éppen ezen az anyagon dolgozott, és „le fogja aznap vagy másnap vinni” Nagy András lakására.

Galántait az utóbbi időben konkrétabban foglalkoztatja a korábban már felvetődött galériakialakítás. Lakásán egy szoba-részt kiürített, oda képek rögzítésére alkalmas fém rudakat szerelt fel. Tervezi, hogy megfelelő erős fényforrásokat is vásárol, és így lehetőség nyílik kiállítások rendezésére. Galántai ismeri a budai Várban nemrég megnyílt magángalériát, de erről elutasítóan nyilatkozott. Szerinte az puszta „biznisz”, üzletre megy az egész, nem pedig valódi művészet. Egyébként is – mint Galántai mondotta – a galériát fenntartó Munkácsy Mihály Kör (Grafikusok egyesülete) régóta létező alkotóközösség, csak a galéria új. Ő egészen mást szeretne: olyan találkozóhelyet, ahol az avantgárd művészek összejöhetnének, beszélgethetnének. Mellesleg volna bemutatási lehetőség is, sőt, eladnának a bemutatott művekből. Galántai ismét visszatért arra, hogy nagy adósságai vannak, a nemzetközi bélyegkatalógussal valósággal „csődbe ment”, és ezen valahogyan segíteni kell. Galántai elutasítja az „üzletet”, még azt sem tűzi ki célul, hogy minden „befektetése” megtérüljön. Egy részét azonban szeretné visszakapni – főleg a kiadványok sokszorosításával kapcsolatos költségeknek.

Galántai rendszeresen akar a „galériában” írásokat, sokszorosított művészeti dokumentumokat árusítani. Elmondta, hogy ezek kisebb terjedelemben, példányszámban készülnének, mint a Rajk-féle „szamizdatok”, hiszen a vevőkör is sokkal kisebb. Galántai arra is törekszik, hogy a tudományos igényű, durva túlzásoktól mentes írásokat, könyveket a hivatalos lehetőségek igénybe vételével lefordíttassa és megjelentesse. Ismerősömnek javasolta például, hogy egy, Henri Chapin francia művészettörténész által írt terjedelmes munkát nézzen át, nem tudná-e lefordítani, s egyben tájékozódjon a megjelentetés lehetőségéről.

Galántai a -”World Art Post”- (Művészeti Világ-Posta) katalógusból, amely a bélyegkiállítás anyagát tartalmazza, különböző módszerekkel juttat ki példányokat nyugati országokba. Részint egyenként, tértivevényes levélben, részint 5–6 darabot egyszerre küld el. Az utóbbiakra az ad alkalmat, hogy egyes városokban több címzett egymáshoz közel él, és Galántai megkéri az egyiket, hogy a borítékban lévő további példányokat személyesen adja át. Egy harmadik kijuttatási mód az, hogy Magyarországra látogató külföldi állampolgároknak – főleg művészeknek – kézbe adják a katalógust, és azok hazatérve a megfelelő címre eljuttatják.

Galántai elmondta, hogy a magyar résztvevőkhöz elküldött csekkekre eddig nagyon kevés pénzküldemény folyt be. Több művész felhívta Galántait, vagy személyesen találkozott vele, és elnézést kért, hogy most nem tud 300 forintot fizetni. Galántai arra számít, hogy még hónapokra elhúzódnak majd a befizetések. A „World Art Post” katalógus sokszorosított mennyiségének nagy része most Galántai lakásán tárolódik, újabb becslés szerint több ezer darab.”

„Pécsi Zoltán”

Értékelés:

„Pécsi Zoltán” fn. tmb. operatív szempontból értékes információkat hozott Galántai György terveiről, elképzeléseiről.
Legújabb terve – a galéria létesítése – érdemel különös figyelmet. Az az elképzelése, hogy hozzá „hasonló gondolkozású” személyeknek összejöveteli helyet teremtsen.
Ismételten kiderült, hogy a SZETA-vezetőkkel szoros kapcsolatot tart.

Intézkedés:
Figyelemmel kísérjük a „Galéria” létesítésével kapcsolatos lépéseit, megfelelő időben tervéről tájékoztató jelentést készítünk.

Feladat:
Ismételten vegye fel Galántaival a kapcsolatot, és vásárolja meg a „bélyegkatalógust”.

Budapest, 1982. október 18.

Horváth Tibor r.szds.

Nytsz.: 4/5-1001.
K.: 4 pld -
- „M” do.
- „Festő” fn. do.
- Táj.alo.
- Táj.ti.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]