BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Engedélyezem:

Esvégh Miklós r.alezredes féléves
osztályvezető

Tárgy: „Festő” fn. bizalmas nyomozásban értékelő

J E L E N T É S

Engedélyezett javaslat alapján 1979 óta „Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytatunk Galántai György (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pártonkívüli, festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/b szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére és akadályozására.

Megállapítottuk, hogy Galántai György tovább folytatja a párt általános és kultúrpolitikája ellen irányuló fellazító tevékenységét. Szorosabbá tette kapcsolatát a radikális ellenzékkel, azok prominens képviselőivel, segítséget nyújt ellenséges tevékenységükhöz, illegális sokszorosítási és terjesztési munkát végez.

Továbbra is működteti a hivatalos szervek engedélye nélkül Art Pool néven létrehozott archívumát. Ez irányú tevékenysége azonban célirányosabbá vált tartalmában is, közelebb került radikális ellenzékéhez. A sorozatban rendezett „képzőművészeti” akciók számának csökkentése mellett – ez év januárjától – „Aktuális levél” elnevezéssel szamizdat kiadványt jelentet meg. Az anyag szerkesztése, sokszorosítása és terjesztése ideje nagy részét leköti.
Az általában havonta megjelenő „AL” összeállításánál abból indul ki, hogy kiadványába válogatás nélkül minden bekerülhet. Ennek megfelelően az írások nagy része a hivatalos szervek tevékenységét kritizálja, annak lejáratására törekszik, néhány esetben ellenséges tartalmú „alkotás” is helyet kapott.

A már elkészült 4 számban többek között az alábbi írások találhatók:

– Galántai György külföldi turistaútjáról történt beszámolók, melyekben a nyugati avantgárd művészek szabadságát dicsőíti.
– Magánlakásokon tartott összejövetelek, kiállítások alkalmával elhangzott előadások, viták, beszélgetések szövege. Ezekben a korábban ellenséges tevékenységet folytató, jelenleg külföldön élő személyek rehabilitását hangsúlyozzák.
– A SZETA által „Feketében” címmel megjelentetett antológia propagálása.
– Rajk László egy külföldi kiállítással kapcsolatos írása.

Az „Aktuális Levél” négy száma több száz példányban az Országos Vezetőképző Központ nyomdájában, állami vagyonból eltulajdonított anyagok felhasználásával készült. A kiadványokat több külföldi személynek megküldte, hazai kapcsolatai körében 60,- Ft-ért árulja.

A BM III/1. Osztály véleménye szerint Galántai fenti tevékenysége miatt „alaposan gyanúsítható sajtórendészeti vétség elkövetésével, amely miatt a büntetőeljárás jogilag megalapozottan megindítható. Ugyanakkor – az engedélyhez kötött ipari tevékenységnek minősülő kiadói tevékenység folytatása miatt – kontárkodásért a szabálysértési úton történő felelősségre vonásának lehetősége is fennáll.”

Aktívan támogatja a radikális ellenzék tevékenységét, részt vesz a SZETA egyes akcióiban, propagandaanyagaik tervezésében és elkészítésében. Lakásán illegálisan készített ellenséges anyagokat tárolt, azokat az ellenzék megbízottainak adta át terjesztésre. Állandó kapcsolatot tart Solt Ottiliával, Nagy Andrással és Haraszti Miklóssal. Gyakran találkozik Rajk Lászlóval és Demszky Gáborral is.

Nagy András több esetben javasolta Galántainak, hogy az „Aktuális Levél” elnevezésű anyagot annak tartalma és szép kivitelezése miatt árusítás céljára adja át a „szamizdat butik” részére. Célszemélyünk ezidáig ettől elzárkózott. Ismerve ellenséges beállítottságát, döntését bármikor megváltoztathatja.

Továbbra is támogatja és népszerűsíti azon kapcsolatainak törekvéseit, akik a hivatalos kultúrpolitikával szemben lépnek fel, ellenséges tevékenységet folytatnak.

Ezen alapállásból nyújt segítséget Bokros Péternek és Molnár Tamásnak, az Inconnu csoport vezetőinek. Támogatja azok ellenséges kiadványainak sokszorosítását és terjesztését.

Célszemélyünk elvi irányítása mellett tevékenykedik továbbra is Simon Zsuzsa és Swierkiewicz Róbert, akik illegális kiállításokat és összejöveteleket szerveznek körükhöz közelálló személyeknek. Ezeken egyre gyakrabban jelennek meg a radikális ellenzékhez tartozók is.

Galántai az elmúlt évek során mintegy háromezer nyugati állampolgárral létesített kapcsolatot. Intézkedéseink hatására néhány százra tehető azoknak a száma, akivel – többségükben levelező – kapcsolata megmaradt.

Hazai kapcsolatai körében átrendeződés tapasztalható. A radikális ellenzék mellett egyre több olyan személy merül fel, akik az „Aktuális Levél” készítése, illetve rendszeres olvasása vonatkozásában érdekeltek.

A munkatervben meghatározott feladatokat alapvetően teljesítettük:

– Az ellenőrzésére bevezetett 3/a operatív technikai rendszabály üzemeltetését 1983. december 31-ig meghosszabbítottuk.
– Személyére és legszorosabb kapcsolataira – Simon Zsuzsa és Swierkiewicz Róbert – a szoros „K” ellenőrzést továbbra is fenntartottuk.
– Széleskörű kapcsolatai között folyamatos hálózati tippkutatást végeztünk. Három személy tanulmányozására tettünk javaslatot.
– Tovább mélyítettük „Pécsi Zoltán” és „Kalocsai” fn. tmbk hírszerző lehetőségét.
– Sikeresen vezettük be a BM III/III-4-a. alosztály által foglalkoztatott „Erika” és „Gál” fn. tmbket „Festő” és fontosabb kapcsolatai mellé.
– Eredményesen dolgoztunk együtt a BRFK III/III-b. alosztályával, valamint a BM III/III-5. Osztállyal.
– A keletkezett anyagokat folyamatosan értékeltük. Lehetséges tevékenységéről, akcióiról, illegális lap megjelentetéséről a felső vezetést tájékoztattuk.
– Célszemélyünk és szoros kapcsolatai ellenséges tevékenységének megelőzése, akadályozása, ellenséges nyugati kapcsolatainak számbeli csökkentése érdekében mintegy 300 propagandaanyag, valamint külföldről érkezett ellenséges tartalmú küldemény végleges visszatartását kezdeményeztük. Esetenként az anyagok differenciált késleltetésére tettünk javaslatot.


„Festő” fn. célszemélyünk ellenséges tevékenysége felerősödött. Fokozott erővel dolgozik az egyre ellenségesebb tartalmú, illegálisan előállított „Aktuális Levél” elnevezésű lap szerkesztésén és terjesztésén. Nőtt a radikális ellenzék prominens személyeihez fűződő kapcsolata.

Galántai György erősödő, aktív ellenséges tevékenysége miatt a bizalmas nyomozást a miniszterhelyettes elvtárs által engedélyezett javaslat alapján folytatjuk.

Budapest, 1983. július 12.

Horváth Tibor r.szds.

Javaslom:

Jávor Miklós r.őrnagy
alosztályvezető

K.: 3 pld
1 pld/„Festő” do.
1 pld/obj.do.
1 pld/táj.alo.
Nytsz: 4/5-618.

[„Pécsi Zoltán” bocsánatot kér]

[az olvasó / kutató figyelmébe]