BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!
.... számú pld

Tárgy: Sebeő Talán Gyula ügyében

J E L E N T É S

A „Festő” fn. bizalmas nyomozás alatt álló Galántai György festőművész ellenőrzése során tudomásunkra jutott, hogy a Budapest, II. Kavics u. 3. szám alatti ház alagsorában lévő pincében – célszemélyünk műterme mellett – egy „művészettel, irodalommal” foglalkozó, nagyobb létszámú társaság tart rendszertelenül összejöveteleket.

Személyes adatgyűjtés során megállapítottuk, hogy a pincét célszemélyünk kapcsolata, Sebeő Talán Gyula (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Budapest, IX. Erkel u. 18. szám alatti lakos bérli, raktár céljára.

„K” ellenőrzés útján keletkezett adataink szerint Sebeő Talán Gyula több címre küldött meghívót, melyen feladóként „Cseresorozat Nemzetközi Filozófikussági Művészetelőre Iskola” szerepel.

Tudomást szereztünk arról, hogy a Budapest, II. Kavics u. 7. szám alatti ház gondnoka több esetben tett bejelentést a II. kerületi Rendőrkapitányságon rendzavarás, hangoskodás miatt. Minden alkalommal jelezte, hogy a pincében nagyobb létszámmal tartanak összejöveteleket.
A II. kerületi Rendőrkapitányság 2-3 alkalommal tartott a helyszínen ellenőrzést, utoljára 1987. március 25-én 22 órakor. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a pincében felolvasóestet tartottak, mintegy 20 fő jelenlétében. A felolvasást Elek István (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Budapest, X. Kada u. 58. szám alatti lakos egy könyvből végezte. Ennek az volt a tartalma, hogy „Kiskatonáink elnyomás alatt élnek”.

Az intézkedést végző rendőrök elmondása szerint, a falon különböző festmények voltak kirakva, valamint egy térkép, melyen Magyarország vizeit lehetett látni, alatta pedig „A HELYETTES SZOMJAZÓK TUDATFELSZABADÍTÓ HADMŰVELET 1986. március 15–1986. április 10”.

A helyszínen történt igazoltatás során keletkezett adatokból kitűnik, hogy az összejövetelen részt vett személyek között „Festő” fn. célszemély kapcsolatai, valamint az Inconnu-rendezvényeken több esetben megjelent személyek is voltak.

Az összejövetelek céljának, témáinak felderítése érdekében az alábbiakat javasoljuk:
– A felmerült személyek adatainak egyeztetése után, nevezetteket a BM nyilvántartási rendszerében prioráljuk.
– Javaslatot teszünk a résztvevők közül kiválasztott néhány személy operatív meghallgatására.
– Az adatokat összegezzük, és szükség esetén az összejövetel felszámolására kombinációs tervet dolgozunk ki.

Budapest, 1987. április 2.

Lőrincz Árpád r.hdgy.

Nytsz.: 4/5-430/87.
K.: 3 példányban
1. pld. „Festő” do.
2. pld. 11-OD-5206
3. pld. III/III-B.
K.: LÁ/NI

[az olvasó / kutató figyelmébe]