BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: Budapest, II. Kavics u. 3. szám
alatt történt rendőri intézkedésről

J E L E N T É S
Budapest, 1987. június 8.

Jelentem, hogy a BRFK III/III. osztálya által megküldött jelentésben foglaltakat, annak körülményeit megvizsgáltuk, és az alábbiakat állapítottuk meg:

Állampolgári bejelentés alapján 1987. március 25-én a Budapest, II. Kavics u. 3. szám alatt rendőri intézkedés történt, melynek során annak légópincéjében tartózkodókat igazoltattak. Az igazoltatásra a társaság sorozatosan indolens, a ház lakóinak nyugalmát zavaró tevékenysége miatt került sor. Az igazoltatott 19 fő közül – akik között festőművész, egyetemi hallgató, előadóművész is előfordul – a BM nyilvántartási rendszer Magyarországon élő külföldi állampolgár adattárában 1 fő, Adorjáni Réka (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) svájci állampolgár szerepel, aki jelenleg a Magyar Iparművészeti Főiskola önköltséges hallgatója.

A helyiséget különböző jelmondatokkal, festményekkel dekorálták. Az intézkedést megelőzően a társaság felolvasást tartott a sorkatonai szolgálat témakörben. A helyiség bejáratánál „Platon Barlangja” felirat volt olvasható.

Információink szerint a lakókkal kialakult rossz kapcsolattal a Magyar Rádió „Táskarádió” című műsora is foglalkozott az esetet megelőzően. A műsor sérelmezte, hogy a „Platon Barlangjá”-hoz hasonló amatőr előadói körök helyiség hiányában művészi tevékenységhez méltatlan körülmények között kénytelenek dolgozni.

A riportban megemlítették, hogy több esetben került már sor rendőri beavatkozásra.

Adataink szerint a helyiséget Sebeő Gyula (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) szabadfoglalkozású nyelvtanár bérelte raktározási (könyvek, vetítő) céllal.

A II. kerületi Tanács Igazgatási Osztály vezetőjének tájékoztatása szerint a bérleti szerződést a helyiség nem rendeltetésszerű használata miatt 1987. május 18-i hatállyal felbontották, illetve a helyiséget kiürítették.

Fentiekre való tekintettel az ügy további intézkedést nem igényel.

Magyar Péter r.fhdgy.

Nytsz.: 4/5- /87.
K.: 1 pld-ban / OD
G.: Hné

5-975/87.

[az olvasó / kutató figyelmébe]