english

1973-1975

A LÉT, A CSELEKVÉS, A SEMMI

1973.

Becsomagolt kiállítás (hiánymű)
A kiállítás anyagát az 1970 és 1973 között készült Jel-munkák képezték volna. [meghívó]

A lektorátusi zsűri az anyagot - önköltséges kategóriában - elfogadta, de mire egy tehertaxival odaértem, hogy a kiállítás anyagát a Lektorátusból a Műszaki Egyetemre szállítsam, addigra Barta Éva - a lektorátus akkori vezetője -, a hivatalos zsűrit felülbírálva, az anyag mintegy kétharmadát nem engedélyezte kiállítani. Így például kizsűrizésre került a Négy évszak sorozatból a Nyár (talán valamiféle célzásként hivatalos körökben nem jó szemmel nézett balatonboglári működésemre?) és több összefüggő szériából egy-egy darab.

Nyilvánvaló volt, hogy a megmaradt engedélyezett anyagot eredeti elképzelésem szerint nem lehet bemutatni. Mire a Várból a Moszkva térre leértünk, megszületett a koncepcióm: a kiállítást pontosan eredeti tervem szerint rendezem el, a kizsűrizett képeket pedig becsomagolva rakom ki.

Még aznap egy új meghívót is készítettem: lefényképeztem magam, amint a Négy évszak sorozat becsomagolt Nyár képe előtt állok, széttárt karokkal. Ezt a képet még az éjjel lesokszorosítottam 50 példányban és postára adtam kritikusoknak és a művészeti élet akkori fontosabb vezetőinek.

A „Becsomagolt kiállítás” - „Hiánymű” kiállítás. Becsomagolt képeim tulajdonképpen első „Átfunkcionált tárgyaim”, a „Becsomagolt kiállítás” pedig első „botrányművészeti” munkám.


KONCEPT, MAGATARTÁSMŰVÉSZET, AKCIÓ


1973 (?)

Létezés dokumentum
(táblaszövegek - terv)

1. Létezésem mások létezése által dokumentált.
Egymás létezésével igazoljuk létezésünket.

2. Létezésemmel igazolom létezésedet,
létezéseddel igazolod létezésemet.

3. A létezés a tudat ellen dolgozik.
A tudat megváltoztatja a létezést.

4. (Ha a tudat a lét ellen dolgozik, akkor)
ezen a táblán az olvasható, hogy:
„a létezés a tudat ellen dolgozik”.


1973 (?) 1974 eleje

Olyan szöveg, hogy két különböző szöveg van egymásra írva.


1974. február 5.

Valóságos, de nem látható
Látható, de nem valóságos
(Isten portré)


Galántai György, a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának tagja
LÁTHATÓ
ott, ahol nem látható.

Megjegyzés: egy nem látható objektumnak megfeleltetett látható objektum csak viszonylagosan képes az objektum által létrehozott tartalom láthatóvá tételére, ezért valamely valóság lényege a látható és nem látható egyidejű érzékelésében van.

A műalkotás az érzéki megismerés céljából létrehozott objektum, eszerint minden objektumot, amely a jelenségeket az ember számára érzékelhetővé teszi, műalkotásnak kell elfogadnunk.

Jegyzet

Egy objektum létrehozásában maximális teendő, hogy az ember adottságainak végső határáig nagy erőfeszítéseket tegyen, hogy tudatától függetlenül is összes érzékének felhasználásával együttesen kísérelje meg a tőle függetlenül létező objektumok összefüggésszintjét megközelíteni. Így feltételezhető, hogy közelebb jut azok megismeréséhez.


1974. február 6.

Jegyzet

- A jellem független a tudástól és az értelmi képességektől.

- Terv: Variálható rendszerek fogyasztásra.
(Pl. zsíroskenyér sóval, cukorral stb)

- Munkáimra nem a stílusbeli azonosság, hanem a magatartás, a szellemi beállítottság azonossága a jellemző.

- A kornak nem a stílus, hanem a gondolkodásmód a jellemzője.


1974. június 17.

Téma: Különböző vizuális jelek, melyek tartalma verbálisan megváltoztatható. (Feladat: a verbális és a tisztán vizuális megfelelések kutatása.)


1974. augusztus

Téma: ÖNMANIPULÁCIÓ

Nem a kápolnát fedeztem fel, hanem az életet.

Téma: a semmi, a valami, az egész és fél valami, az egész és fél semmi.

Téma: A türelmes élet melléktermékei. (Kép antikvár cédulákból.)


1974. november

HAMIS vagy IGAZ?
Szentendrei akció (terv)

Névjegykártya I. szöveg (a kártya két oldalán):

a) Ne higgyen nekem, győződjék meg a valóságról.
b) Higgyen nekem, amit mondok, az nem igaz.
(A kártya két oldala.)

Névjegykártya II. szöveg:

b) Az egész csak játék volt.
a) Ne higgye, hogy amiben ön részt vesz az játék.


1974

Az élet kulcsa - a művészet
A művészet kulcsa - az élet


1975. január 2.

A magatartás a cselekvés művészeti modellje.


1975. március 3.

„Cselekvéses mű”

Hétköznapi cselekvések grafikai megfelelői; mosakodás, pl. arcmosás. Arcomon papír és festékes kézzel mosom az arcom.
A végeredmény grafika (minimális cselekvések sorozata).

Téma:
Vörös iskolatábla és más monokrómok (terv).
Szituáció művészet (az ellenállás művészete - ellenérték képzés).
(Konceptuális minimál, minimális cselekvések, cselekvés látszatok, szituációk értelemváltoztatásai.)


1975. április 2.

Mi a háború? Rengeteg sok emberi munkával rengeteg sok emberi munkát semmisíteni meg.


1975. október 18.

A „semmi” konvenció (jegyzet)

Csak valami van és valami hiánya
(a valami hiánya egy másik valami tartalom nélkül).
A „semmi” fiktív valami.
A valami mindig konkrét és valós helye van.
A „semmi” mint antivalami a valaminek egy másik valamiben való nemlétezésében fogható meg.

A cselekvés csak a valamiben létezik.
A valamik hiányának szférájában megvalósított cselekvés látszatcselekvés.
A cselekvés puszta elgondolása pszeudócselekvés.
A cselekvés mímelése pótcselekvés.

A valami csak a valamik végtelenjében helyezkedhet el.
A cselekvés eszköz a valamik szférájában, olyan valami, amellyel új valamiket lehet létrehozni.


1976 (?)

Terv:
Különböző festményeket, grafikákat, stílusokat összemásolni úgy,
hogy egy új kép legyen (és ennek 20 változatát) pl. új betűk stb.


1977. augusztus

A munka tárgya maga a munka.
Készítek valamit, ami ugyanakkor maga is, meg a készítés dokumentuma is.

Csinálok valamit, amit az odafigyeléssel, az azonnali tudatosítással megszüntetek. A megszüntetés közben tárgyiasítom a cselekvésemet. A cselekvés objektuma maga a cselekvés. A cselekvés magára a cselekvésre irányul azért, hogy a létezés valamely kérdésére választ adjon.


1977

Terv:
A valóság és az ember: Valóságmegfogalmazások: Egyik oldalon a tevékeny ember, a másik oldalon a rajta kívülálló, őt befolyásoló tényezők.


1977

Hiány grafika (csak a paszpartut írom alá)

1) jegyzet a grafikáról, a grafika hiányzik
2) a paszpartu konvenciója, hány cm stb., a papír széle stb.
3) a grafika folytatódik a paszpartun, de a tükörben nincs.


1977-1979

A hirdetést feladó neve: Galántai György
lakcíme: 1023 Budapest, Frankel Leó út 68/B

Kérjük a hirdetés szövegét olvashatóan írni!

Szíveskedjék személyi igazolványát előkészíteni. AU-V 874732

Magyar Nemzet
a vasárnapi számban

Hirdetés szövege:

MŰVÉSZETI CÉLBÓL
BÁRMIT ELVÁLLALOK
LEGNAGYOBB HIBÁMNAK
TEL: 162-659
A MAI NAPON

(nem valósult meg, mert nem vették fel a hirdetést)


[„Festő” fn. dosszié]

1979

A gondolatok osztódással szaporodjanak.

- a gondolkodás tárgya: a gondolkodás lehetőségei a cselekvésben.
- a művészet tárgya: a cselekvés dokumentálása.


1979

Nem csinálok meg semmit, csak úgy állítom be, mintha megtörtént volna.

Kiállítás, amit nem kell megrendezni.

Valami nagyon rossz, megközelíthetetlen helyen, nagyon elegáns reklámmal. (Nem jön el senki, mert nem találják meg.)


1979

Ötletek

Téma: maga az alkotás

1. A művész, aki akar valamit, de nem csinál semmit.
2. A nem művész, aki nem akar semmit, de csinál valamit - ugyanazt.

A legnagyobb apparátussal dolgozó láthatatlan művész eszközei:

1. Hivatalt tart fenn állami pénzen.
2. Felhasználja tetszése szerint az összes hivatalt saját céljaira.
3. Rossz galériákat tart fenn, kiállításokat rendez, katalógusokat ad ki nagy példányszámban.

Módszerei:

1. Suttogó propaganda.
2. Forró drót.
3. Beugratás, megtévesztés, blöff.
4. Nyílt és burkolt propaganda.


80/84?

Van valami, ami nem múlt el, nem volt divatja, volt és nem tudtuk felfogni, ezért még mindig van. (Mi az?)

A lehetetlen helyzeteket, dokumentálom mint igaz, valódi dolgokat.
(HOMMAGE A TATLIN: „A TORONY”)


1980

Pecsét terv (szlogen)
Sokszorosítással elrejtem magam

Táviratrajz
Rajz helyett

Semmit sem kell kitalálni, hanem csak a meglévőt megérteni és értelmezni.

Terv:
(Hommage à Fred Forest)
Eladó Magyarország határvonala művészeti célból.
Megtekinthető a Pécsi Galéria rajzkiállításán.


1981

Plakátok nem létező kiállításokhoz.
Őrült pontosan definiálni a bizonytalant.
Aktivitás mint helyzetdokumentáció.
Aktivitás mint a tételezett aktivitás dokumentációja.
Aktivitás mint a tehetetlenség dokumentációja.
Minimális tétlenség modell

Konceptuális kontra művészeti object.
Galántai '81


1982

A Rajz/Drawing 82 kiállítás által funkcionált tér átfunkcionálása rajzzá.
Technika: Tér, mozgás, idő

Pincehelyiség rendezésének átfunkcionálása rajzzá.

Átfunkcionált rajz I.

Az emberek mozgása e teremben az én rajzom.

A rajz mindig utalás valamire.
Terve, vázlata egy valóságos, közvetlenül érzékelhető dolognak.
Ezért műnek nem tekinthető, csak az, amivel kapcsolatos, vagy azzal együtt.

Átfunkcionált rajz II.

Ha látja a rajzomat, akkor az az ön rajza.

A rajz kapcsolata tárgyával az érzékelő által valósul meg.
A rajz önmagában értelmetlen.
Az érzékelők által a rajz sokszorozódik és átfunkcionálódik.
A rajz érvényessége csak az azonosulás által valósulhat meg.
Az azonosulás fontosabb, mint a mű.
Amivel azonosulunk, az művé válik, amivel nem az irka-firka.

english