Galántai György művészeti tevékenységét és az Artpool archívum működését megfigyelő és akadályozó rendőrtisztek és állami vezetők kronologikus és alfabetikus listája

az adatok a „Festő” dossziéból - a kiegészítések a hvg oldalairól származnak


Antal József dr., r.alezredes osztályvezető (f.1981)
1973-ban osztályvezető, Galántai György elleni eljárás egyik vezetője, „Kárpáti” és „Győri Anna” fn. tmb tartótisztje, 1982-ben a BM III/III-4-c osztály vezetője, eljár a „Subások” fedőnevű ügyben
Balogh Zoltán r.fhdgy Csoportvezető (f.1983)
kecskeméti III/III kirendeltség tagja, „Erika”, „Victor” és „Firkász” tartótisztje
Békési András dr. r. alezredesalosztályvezető (f.1980)
1973 III/III-5-b majd III/III-4-c alosztály vezetője, a Galántai György elleni eljárások egyik tagja, 1981-ben a III/III-4-c alosztály vezetője mint alezredes eljár a hétfői szabadegyetem ügyben; 1989-ben nyugállományú alezredes és a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja
II/III-5-b Elhárítás a képzőművészet, zene, múzeumok, színházak, cirkuszok, Magyar Tudományos Akadémia, film, egyetemek, főiskolák, homoszexuálisok, Bős-Nagymarosi vízlépcső ellen tüntetők ellen.
III/III-4-c elhárítás a „nemzeti” ellenzékkel szemben
Bíró Gyula r. százados osztályvezető (f.1980)
1973-ban százados és a Galántai György elleni eljárás egyik tagja, 1981-ben „Költő” tartótisztje a Krassó-elleni ügyekben.

Böszörményi György r. fhdgy. (f.1982)
1973-ban a Galántai György elleni eljárás egyik tagja, „Gál” fn. tmb. Tartótisztje, 1989-ben százados és a III/III-5-a alosztály beosztottja
III/III-5-a Elhárítás a Magyar Rádió és Televízió, az MTI, a MUOSZ és az Írószövetség területén
Budai János dr. r.alezr. osztályvezető (f.1979)
Galántai György elleni eljárás résztvevője, osztályvezető 1974-ben
Dolmány László r. alezredes osztályvezető (f.1988)
1988-ban Baranya megyei III/III kirendeltség tagja és a rendőrfőkapitány állambiz-tonsági helyettese, Galántai-ügy

Esvégh Miklós r. alezredes osztályvezető (f.1983)
1984 III/III-4. o. beosztott, majd osztályvezető, 1979-1988 között a demokratikus ellenzék (Demszky, Gadó, Katalizátor Iroda, stb.) zaklatásával foglalkozott, 1989-ben a III/III csoportfőnökség beosztottja
Fábián Gyula r. szds. (?) (f.1984)
Forgács Lajos r. őrnagy osztályvezető (f.1985)
1982-ben III/III-4-c osztályvezető helyettese, eljár a „Subások” fn. ügyben, 1984-ben III/III-4.osztályvezetője, Krassó elleni eljárásról jelentést kapott, 1988-ban a demokratikus ellenzék (Demszky, Gadó, Katalizátor Iroda, stb.) zaklatásával fo-glalkozott, „Mészáros Tibor” tartótisztje 1981-ben a szabadegyetem és szamizdat-ügyekben, 1989-ben őrnagy és a III/III-4 osztály vezetője
Földesi Jenő hőr. vezérőrnagy miniszterhelyettes (f.1982)
Geller Sándor dr. r. ezredes (?) (f.1985)
Geréb Sándor r. ezredes (?) (f.1980)
őrnagy, 1964-ben százados a III/III-1-a osztályon és Timkó Imre, azaz „Kiss János”, valamint Brezanóczi Pál, azaz „Kékes” tartótisztje, 1966 őrnagy, és a III/III-2 osztályvezető, 1978-ban alez. és a III/III csop.f. helyettes

Harangozó Szilveszter r. vezérőrnagy
Főcsoportfőnök I. helyettese
(f.1980)
altábornagy, 1952-ben százados és az ÁVH titkárságának vezetője, 1965-ben alezre-des, 1974-ben vezérőrnagy és a III/III. csoportfőnökség vezetőjének helyettese
Havlicsek József dr. r. fhdgy. (f.1983)
százados, 1981-ben Krassó György elleni eljárás
Horváth József dr. r. ezredes csoportfőnökhelyettes (f.1979-88)
1973-ban alezredes és a III/III-4. osztály vezetője, a Galántai György elleni el-járásokról jelentéseket kap és utasításokat ad, 1989-ben III/III csoportfőnök
Horváth Tibor r. főhdgy (f.1979-88)
1973-tól III/III-4-b.o. beosztottja, a Galántai György elleni eljárások egyik vezetője, „Baka”, „Kalocsai”, „Pécsi Zoltán”, azaz Habermann M. Gusztáv, és „Szerkesztő” fedőnevű ügynökök tartótisztje, 1989-ben őrnagy a III/III-6-b alosztályon
Igaz Andor r. ezredes BM III/3 Osztály vezetője (f.1981)
Jávor Miklós r. őrnagy alosztályvezető (f.1979-88)
1973-ban őrnagy és a III/III-4-b alosztály vezetője, a Galántai György elleni eljárás-ban vett részt, 1988-ban a demokratikus ellenzék (Demszky, Gadó, Katalizátor Iroda, stb.) zaklatásával foglalkozott. „Gál Béla” tartótisztje. 1989-ben alezredes és a III/III-6 osztály vezetője
III/III-4-a radikális ellenzékiekkel szembeni eljárások III/III-5. osztály: kulturális terület védelme III/III-6. osztály: ellenséges propagandaanyagok készítésének és terjesztésé-nek elhárítása
Jávorszky Miklós (?) (f.1981)

Karasz Lajos r. altábornagy miniszterhelyettes (f.1980)
vezérőrnagy 1978-ban a belügyminiszter állambiztonsági helyettese
Kazai Zoltán r.százados alosztályvezető (f.1984)
1973-ban hadnagy,"Pesti", azaz Bódy Gábor tartótisztje, Galántai elleni eljárások, 1989-ben őrnagy a III/III-5-a alosztály vezetője
Kovács János r. fhdgy (f.1984)
1981-ben Krassó György zaklatása, 1989-ben százados és a III/III csoportfőnökség beosztottja
Korom Mihály dr. alezredes (f.1983)
1927-ben született, napszámos, libapásztor, rendőrtiszt, pártfunkcionárius. Apját nem ismerte, anyja mezőgazdasági cseléd. 1945-től rendőrnyomozó, 1954-től a KB függetlenített titkára, 1958 decemberétől az MSZMP KB funkcionáriusa, majd a BM vizsgálati osztályának vezetője, 1960 júniusától a Határőrség parancsnoka, 1962-től KB-tag, 1963-tól adminisztratív titkárként a fegyveres testületek felügyelője, 1966 decemberétől igazságügyminiszter, 1980-1985 között PB-tag, 1986-1989 között országgyűlési képviselő

Kummer György r.alhdgy. III/V-1 Osztály műszaki op. tiszt (f.1985)
1989-ben hadnagy és a III/III-6-b osztály beosztottja
III/V-1. osztály, „K” ellenőrzés, III/V. Operatív Technikai Csoportfőnökség
Lőrincz Árpád r.hdgy. (f.1987)
1973 Galántai György elleni eljárások egyik vezetője, 1989-ben a III/III-6-b alosztály beosztottja
Magyar Péter r. hdgy (f.1981)
1989-ben százados és a III/III-5-b alosztály beosztottja
Molnár József r. hdgy. (f.1988)
„Firkász” tartótisztje 1973-ban ? (Molnár József II. hadnagy 1989-ben a III/III-6-a alosztály beosztottja)

Nagy János r.fhdgy. (f.1984)
1989-ben százados és a III/III-4 osztály beosztottja
III/III-4. osztály: Ellenséges ellenzék fő erőit elhárító Osztály
Oláh Éva r. hdgy. (f.1984)
1989-ben hadnagy és a III/III-4 osztály beosztottja
III/III-4. osztály: Ellenséges ellenzék fő erőit elhárító Osztály
Pajcsics József dr. r. őrgy. osztályvezető h. (f.1983)
1981-ben III/1 (vizsgálati) osztályvezető helyettes, Krassó Györggyel és a Szabadegyetemmel kapcsolatos eljárások jogi „véleményezője”, 1995-ben ezredesi rangban az ORFK vizsgálati főosztályának helyettes vezetője
Paksy László dr. r. alezredes Főkapitány ÁB.h. (f.1988)
1988-ban a Baranya megyei III/III kirendeltség vezetője és a fendőrfőkapitány ál-lambiztonsági helyettese, Galántai-ügy
Pintér Károly r.alezredes alosztályvezető (f.1982)
1973-ban alosztályvezető, „Gál Béla” tmb. tartótisztje, a Galántai György elleni el-járás egyik vezetője

Rácz(Rátz)Sándorné r. alezredes (f.1980)
1973-ban a Galántai György elleni eljárások egyik tagja
Stefik László dr r. alezredes osztályvezető (?) (f.1985)

Szabó Balázs r. szds. (f.1984)
1973-ban a Galántai György elleni eljárások egyik vezetője, „Victor” és „Hüvös András” fedőnevű tmb. tartótisztje, 1981-ben a repülő egyetem és a Szeta-elleni el-járásokban vett részt századosként, „Pécsi Gábor” tartótisztje. 1989-ben a III/III-6-b alosztály vezetője
Szabó Balázs r.őrnagy alosztályvezető (?) (f.1987)
Szabó Lajos r.fhdgy. (f.1983)
1973-ban a Galántai-ügy III/III-4-b
Szabó Zoltán r.hdgy (f.1984)
1989-ben főhadnagy és a III/III-6 osztály beosztottja
III/III-6. osztály: ellenséges propagandaanyagok készítésének és terjesztésé-nek elhárítása
Szegedi István r. törzszászlós (?) (f.1987)
Széli Károly r. őrgy., alosztályvezető (?) (f.1980)
Szelőczei István r.őrnagy osztályvezető (f.1987)
1973-ban a III/III-5. osztály a Galántai György elleni eljárások egyik tagja, 1989-ben a III/III-5 osztály vezetője mint őrnagy
Szita János r.százados alosztályvezető (f.1987)
1981-ben főhadnagy III/III-3.o., Erdélyi Tibor „Szilárd” tartótisztje, 56-osok megfigyelése, Rajk Lászlóné temetése, Bali Sándor temetése, Lezsák Sándor figyelése, 1989-ben az állambiztonsági miniszterhelyettes titkárságának helyettes vezetője
Takács Tibor r. alezr., alosztályvezető h (f.1981)
1973-ban alosztályvezető helyettes, Galántai György elleni eljárás egyik résztvevője
Tóth Endre r. szds. (?) (f.1987)

Urbán Lajos r. hdgy. (?) (f.1983)
Urbán Tibor r. hdgy. (f.1984)
1989-ben főhadnagy és a III/III-4-b alosztály beosztottja
Vagyoczky Béla r. ezredes titkárságvezető (f.1985)
1981-ben az állambiztonsági miniszterhelyettes titkárságának vezetője, Beszélő elleni nyomozás
Wéber Gyula dr. r. ezds.osztályvezető (f.1983)
1981-ben a III/1. osztályvezető, Krassó György zaklatása
III/I. Hírszerző Csoportfőnökség
Zsarnóczai József r.alezredes osztályvezető (f.1980)
1973-ban osztályvezető és a Galántai György elleni eljárások egyik tagja
lásd még:
A III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökségének vezetői 1962 - 1990
állami vezetők:
Aczél György elvtárs (f.1983)
Központi Bizottság tag, MSZMP KB titkára, KB Társ.tud.Int.főigazgatója, Minisztertanács, elnökhelyettese, 1956-1989
Benkei András belügyminiszter (1959-1985) (f.1980)
Központi Bizottság tag, 1959-1985
Für Sándor dr. főosztályvezető (Műv. Minisztérium) (f.1985)
Meruk Vilmos KKI-elnökhelyettes (?) (f.1980)
Molnár Ferenc kulturális államtitkár (?) (f.1980)
Óvári Miklós elvtárs (f.1983)
Központi Bizottság tag, MSZMP KB titkára, 1975-1988
Pozsgay Imre kulturális miniszter (?) (f.1980)
Központi Bizottság tag, HazafNépfront Orsz.Tan. főtitkára, 1980-1989
Puja (Frigyes) elvtárs(?) (f.1980)
Külügyminiszter (1966-1985)
Rácz Pál minisztériumi államtitkár (?) (f.1980)
Külügyminisztérium
Tétényi Pál dr. elvtárs (f.1983)
Központi Bizottság tag, Orsz.Műszaki Fejl.Bizotts. elnöke,
Miniszter-tan.Tudománypol.Biz.titkár, 1980-1989
Varga Péter elvtárs (f.1983)
Központi Bizottság tag, KB közig.&admin.oszt vezetője, MSZMP Somogy M.Biz.első titkára, 1975-1988

„Ez van, sajnos”

(Galántai György lábjegyzete, 2008)

A feltárt dokumentumok szerint 50 rendőrtiszt és 11 állami vezető neve szerepel a „Festő” fn. dossziéban. A megfigyelés és az akadályozás módjáról döntéseket hozó prominens személyiségek nagy számához képest csekély az ügynökök száma (Pécsi Zoltán, Győri Anna, Kalocsai, Erika, Viktor, Gál Béla, Grafikus, Firkász).

Ha azonban ehhez még hozzávesszük azoknak az intézményeknek a vezetőit és beosztottjait (társadalmi kapcsolat), akik a szignalizációk során hivatali kötelességből intézkedtek, vagy pusztán csak információt szolgáltattak a megfigyelt személyekről, akkor a fenti számok többszörösével számolhatunk.

Az egyre terjedelmesebb „hálózat” (pártállami titkosrendőrség) mindenre kiterjedően működött, munkaterveikben meghatározott feladataikat alapvetően teljesítették. Ennek a kitartó és következetes munkának köszönhetően a megfigyelés és feljelentés, vagy az akadályozás bármely formája, mint valamiféle kulturális magatartás, a társadalom nagy részének hallgatólagos tudásává vált.

A gyávaság, a megalkuvás és a tehetetlenség gyakorlatának jelszava: „Ez van, sajnos”.

Ilyen volt „a létező szocializmus”, a hiánygazdaság és rablógazdálkodás, a hallgatás (és lehallgatás) kultúrája. Az érték nélküli társadalom, - a középszerűség unalmas és üres tere - az egészséges és tehetséges újszülöttek számára?

Minden társadalmi gyakorlat mögött olyan hallgatólagos tudás van, amelyet nem könnyű megváltoztatni, de ha egy másik üres térben (például a művészet terében) kitartóan és következetesen dolgozunk „a létező lehetetlen”, vagyis a tehetetlenség megfejtésén - nem lehetetlen, hogy sok nagyszerű lehetséges létezőt találunk.


Galántai György művészeti tevékenységét és az Artpool archívum működését megfigyelő és akadályozó rendőrtisztek és állami vezetők kronologikus és alfabetikus listája