english

1984 „Plánum 84” (készült a Plánum '84 Minimálzenei Fesztiválra)
1985 Neonos képek
1987 Új festmények
1989 Berlini képek


1987. március

1. Azért, hogy a kép tárggyá váljon, a műveleten van a hangsúly.
2. Minden tárgy vagy anyag művelet eredménye.
3. Minden anyagnak tulajdonságai vannak. Ezek a tulajdonságok találkoznak.
4. A képzelet rátesz egy lapáttal, ettől lesz kép-zeleti kép.
5. Festeni csak ordenáré módon vagyok hajlandó, mert minden ordenáré, ami körülvesz. Máshogyan nem lesz valódi.


1987. március 14.

Festési módszer

1. Mindig az akkori lelkiállapotnak megfelelően traktálom a vásznat.
2. Egyszer csak elkezd akarni valamilyenné válni.
3. Ekkor kezd beszélni hozzám és én válaszolok, úgy hogy folytatom.
4. A megfelelő válasz nyomán elkészül a kép.


1987. április

Mit akar a vászon.
Mit tud a festék.
Mit gondolok én.


1987. április 5.

A belső és külső világosság szoros kapcsolata az a modell, amit a kép testesít meg.

A kép tapasztalati objektum. Tárgyköre a teljes emberi lét (érzékszervi és intellektuális) megfogalmazása. Feladatkörét leszűkíti egy optimális minimumra, különösen egy tárgyon belül, de nem mond le eközben a teljesség jelenlétének éreztetéséről.


1987. április 13.

A festék egyszerre szín és anyag.
A festék önmagában szellemi és anyagi.
A szín a fénnyel azért él (működik) együtt, mert mindkettő szellemi.
A színt lehet vetíteni az anyagot nem, csak annak illúzióját.
A lehető legtöbb eszköz birtokában a lehető legegyszerűbben.
A technika helyes használatában benne rejlik a tudás, ezáltal a technika háttérbe szorul a közléssel szemben.

Jegyzet, tervek [87.04.13]


1987. április 16.

Meg kell tanulni elidegenedni minden szeretett formától, színtől, hogy alkotás közben újra szerethessünk valami mást, ami lehetséges.

A terv csak egy a lehetségesek közül. Ami ezután megtörténhet az nyitott: a további történések befolyásolódnak, a pillanatnyi döntések által lesznek meghatározottakká. Mint a történelemben.

Jegyzetek, tervek [87.04.18] [87.04.22] [Modern Petőfi]


Egy műtárgy lehet súlyos és terhes, nyomasztó, de olyan könnyednek kell lennie, mint annak az érzésnek, ami akkor van, amikor gondjaink közben arra gondolunk, hogy élünk.

Az elidegenedés érzése is csak egy érzés. Minden érzésre ráépíthet a képzelet.

Minden mű alkotásának története van. A cselekvés tapasztatból lesz és tapasztalatot hoz létre. Minden jó gondolat szép is. Az elidegenedés a helyzet megértéséből és megtanulásából ered és a továbblépés vágya hozza létre.


Legfőbb jellemzőm a festészetben a tárgyszerűség. A tárgyszerűség azt jelenti, hogy olyan tárgyviszonylat jön létre, ami a valóságban nincs, de megfelel neki.

Fontosak még az artikulációk, amelyek szintén a természetességet kell, hogy sugallják: a csorgatás, a fújás, az anyagok plasztikus jelenléte.

A közelség és a távolság mint a felfogható és felfoghatatlan ellentétpárja jelenik meg. A dolgok nem egyértelműek, csak a mi döntésünk teszi azzá.

Lemondtam arról, hogy előre terveket csináljak. Minden a pillanattól függ, azon múlik, milyen a szituáció. Rendkívül bizonytalan minden. Semmi sem tudható előre. Nem lehet kikalkulálni. Benne kell lenni, és azok a jó döntések, amelyeket a pillanat sugall.


1987. május 11.

„Koncentrációs pontok”
Különféle nagyságú és festésmodorú talpak káosza, amiben mégis van valami összefüggés, az IMPROVIZATÍV LÉT.

english