english

HANGMUNKÁK
HANG-SZOBOR-HANG
RÁDIÓ MUNKA


Nem zene, nem hangköltészet, talán a fonikus költészet határain elhelyezkedő „sound-work”, vagyis a hangjátékok peremén, és benne is található hanglelemények, melyek önálló megjelenésükben autonóm kifejezési lehetőségek. Nem akarnak illusztrálni, szórakoztatni, nem akarnak mások lenni, mint önmaguk! Direktségükben ugyanolyan közel állnak a szuperrealizmushoz, mint a minimal-arthoz. A gesztus, a konceptművészet és fluxus, vagy a happeningek öntörvényei érvényesek, de utalhatunk a dadaisták kiszámítatlan nyitottságára is, ahol a véletlen a legfőbb rendező elv - az intuíció után.

A hangmunka legfőbb jellemzője, hogy az ember szellemi szabadságának érzékeny dokumentuma, és mint ilyen, értékét az adja, hogy rendkívül sok síkja lehet értelmezéseinek. Egyszerre közvetlen és absztrakt. Eleget tesz a „mű”-vel szembeni legkonvencionálisabb elvárásoknak. Egy követelményt támaszt azonban a befogadóval szemben: változz meg, miközben ugyanaz maradsz, formáld át gondolkodásodat, csak a valódi értékekhez ragaszkodj, mondj le a látszatokról, építsd tovább magad, világosodj meg.


1974

Ötlet

Szimultán több magnóból lejátszott azonos hangszerű „zene”.

Ua.: Egy darab részei összekeverve különböző helyekről szólnak.


1974. augusztus

Terv (ötlet)

Hanganyag. Téma. Folyamatosan, egymásután. Több napon keresztül felvenni a rádióból az időjelzéssel kapcsolatos szövegeket.

10 óra, ... (jelzés); „pontos idő”
11 óra, ... (jelzés); „pontos idő”
12 óra, ... (jelzés); stb.

(megvalósítva 1991-ben)


1983

TERMÉSZETES RÁDIÓ (részletek)

„Nemrégen bemutattam a Táskarádióban a Vágott hangtér című hangmunkámat, amely a szünetek csendjére épült. Most egy másik szünetmunkát mutatnék meg, amelynek lényege, hogy a rádióadók vételi sávjai közötti területekről nyeri ki hangját, vagyis az állomások közötti szünetek hangjairól van szó. Ez egy tiszta, igaz mező, egy ismeretlen táj, verbális információk nincsenek, így a hozzátartozó hazugságok, rém- és szörnyhírek is hiányoznak. Ez a rádió természetes hangja, tehát a Természetes Rádiót halljuk.

A rádió hangszférájában történt kalandozásom során azokat a hanghatásokat részesítettem előnyben, amelyekből valamiféle zenei minőséget éreztem ki. Munkám során magam is elképedtem, milyen sokféle zenei artikuláció van a rádió azon tartományaiban, melyet soha senki sem hallgat, mert idegesítő, értelmetlen zajnak tekinti.

Örülnék, ha egyszer az egész kazetta bemutatásra kerülhetne. Remek relaxációs anyag annak, aki kibírja.”


1987. október 21.

JÓÉRZÉS TÁJOLVA, Op. Vigadó '87 No. 1 (hang 4'55'') Galántai György Tájolt félkerék című hangszobrán előadva Vigadó Kamaraterem.
(ábra)
Komolyan, ünnepélyesen előadva, sebesség lassú, de néha gyorsulhat, nem szükséges egyenletesnek lennie, csak a nyugalom határáig!
Az időket szigorúan tartani kell, ezen belül nagy átéléssel és kreatívan lehet mozogni. Előadás fehér öltönyben, világítás csak a szoborra, a terem sötét.
Szükség van egy stopperra és egy kottaállványra.
Tulajdonképpen a létezés szemetéről van szó, egy érzékletes, agyontaposott létszemétről, ami „egy képben” csak a festészetben létezhet. A festészet a pillanat művészete. Sűrített idő.

Szlogen:
VAGY TE VÁLTOZTATOD MEG A VILÁGOT,
VAGY A VILÁG VÁLTOZTAT MEG TÉGED


1988. Berlin

Találd meg a világnak egy parányi igaz részét, és az egész megjelenik.


1988. augusztus 27.

MODUL ÉS AZ IDŐ

Az ember egész élettevékenységének minden motívuma, artikulációja, kitalált vagy átvett rendszere egyszerre érvényes és egyszerre működik az adott pillanatban. Ugyanúgy, mint a történelem egy pillanata is tartalmaz minden előzményt pozitív és/vagy negatív értelemben.


1989

Lábközi hangok Lábközi hangok – [kiállítás a berlini DAAD Galériában. - „Lábközi terek„]

(jegyzet)


1991

Magyar éter (fejre szerelt pick-upokkal)

Szöveg: „A legfontosabb mondatom mondhatom.
e o o a o a o
(A magánhangzókra, majd a mássalhangzókra játszani!)
Mint: Természetes rádiójelek.

Ezt végigjátszani a variációkkal.


1991. március 3.

Táskarádió
(Szkárosi Endre műsorában)

[hang 7'48''] [hangarchívum]

Szkárosi: Mai hangmunkánk szerzője Galántai György. „Vágott hangtér” a címe ennek a műnek, amit hallottunk. Ez a szép, talányos, ugyanakkor

|
|
|
|
|
|
|

nagyon plasztikus cím mit jelent számodra?

Galántai: A vágott hangtér annyit jelent, hogy elvágtam egy zenei teret vagy hangteret, mert valamit modellezni próbáltam, és ez a valami a 80-as

|
|
|
|
|
|
|

években történt velem. Volt egy tér, amit állandóan elvágtak, és ez az én terem volt, és ezt próbáltam hangban megoldani. Ennyi a vágott hangtér.

Szkárosi: Valóban, erről vannak emlékeink, a szó tágabb és szorosabban vett értelmében is, hogy hogyan vagdosták el a tereidet és ha másképpen is,

|
|
|
|
|
|
|

ez nyilván több embernek az élménye is volt.
Úgy érzem, hogy fontos ebben a munkában, hogy halljuk, talán még fontosabbak a csendek, az elhallgatás, vagy elhallgattatás, mint maga az, ami szól.

Galántai: Igen. Bár nem tudom, hogy ezt te miért tartod fontosabbnak. Énnekem sokkal fontosabb volt, vagy lett volna az a tér, ami az aktivitás tere

|
|
|
|
|
|
|

lehetett volna. Tehát itt a hangtér az az aktivitás tere, és az aktivitás terének a hiánya az inkább egy-egy negatív érzést jelentett számomra.


1991. március 29.

Részlet a Kossuth Rádióban Szkárosi Endre által szerkesztett „Magyar Írás” című műsorból

Galántai György: Hangszobraim elsősorban szobrok. Műveleteket lehet rajtuk végrehajtani egyéni tetszés szerint és ezáltal keletkezik a hangjuk.
A hang úgy tartozik a szobraimhoz, mint a címük vagy elnevezésük, vagyis együtt vannak a gondolattal.
Ezek a hangok a szobrok kifejeződései, produktumai és közösek a velük kapcsolatban lévő emberrel. Ezért elmondható, hogy egyfajta kommunikáció megtestesítői.
A szobrokkal kapcsolatban az elengedettség, a felszabadultság feltétlen követelmény, ugyanis a kapcsolat spontán, előre nem tervezhető úgy, mint egy hangszer esetében.
A hangszobrok és a velük való kapcsolat, vagy ennek eredménye, a hang csak annyira akar szórakoztatni, mint egy jól végzett munka.
Mindenki a saját hangját hallja és ezért nincs hangzavar, s nincs befejezett mű.
A mű nyitva marad, folytatható.

Az elmúlt tizenöt évben kétféle szobrot készítettem:
- mechanikus mozgatással működőt és
- ütéssel használhatót.

Röviden szavakkal is megpróbálom bemutatni őket.
- Az Irányított véletlen a sors fordulatait idézi;
- A Lépésgyökerek motorja egy ismeretlen jármű haladása az erdőben;
- Az Emlékmalom száraz, kopogó betonkeverőgép, amely köveket kever;
- A Tájolt félkerék fájdalmas, kínos, valami nehezen közlekedő vasúti jármű vagy felvonó, aminek néha nekiütődik valami;
- A Térgyűrű és Időgyűrű tér és időérzet egy végtelen, de mégis behatárolt térben;
- A Mozgó Világ véletlenszerű kolompolás; mennek haza a tehenek. Akusztikus változatban pusztai visszhang, kozmikus tér.


TÉRGYŰRŰ - IDŐGYŰRŰ (HANGMOBIL)

A végtelen körforma körülvesz egy véges teret, melyben a történés realizálódik. Ebben a véges térben a hangok végtelenje által projektálódik a végtelennel való kapcsolat azáltal, hogy a gyűrű forog. Elvileg végtelen zene keletkezhet.

A zene változása a mozgatás intenzitásával van kapcsolatban.


AZ AKUSZTIKUS SZOBROKRÓL

Nem a hangszeres tudás bravúrja, hanem a gondolkodás és kreativitás, a megértés és az elengedettség tevékenységünk értéke.

A tárgy egyenlő hang, vagy ember egyenlő alkotás összefüggései határozzák meg a karaktereket. Csak karakterek vannak. A minőséget mindenki maga dönti el.


AKUSZTIKUS SZOBRÁSZAT

A hangos szobrászat a zene olyan területére kalauzol, amely a képzőművészet nyelvéből született. Ritkán gondolunk arra - hangszerek láttán -, hogy milyen nagy az ellentét a hang és a hangszer anyaga között.

A hangszer szolgálja a hangot, az akusztikus szobor egyenrangú vele. Az anyagegyüttes így egy új érzékelési mezőt hoz létre.

Míg a hangszert a „művész” szólaltatja meg, létrehozva a művet, a hangszobrot a műélvező szólaltatja meg saját maga számára azáltal, hogy megérti a szituációt és a tárgyat.

A hangszobor aktivitásra sarkall. (Élvezni akarsz? Dolgozz! Legyél művész!)


1992
BICIKLI DARABOK (ötlet)

Csengővel és küllővel, kombinálva a rap-zongorával, kicsi, rövid darabok ugyanarra a hangra a Ray-bicikli-projekthez.

Koncepció:
Mi minden történhet ugyanabban a formában.

english