english

1973. november

Kiállítástervek:
„Furcsa képeslapok”
„Öndokumentáció”
„Kiállítás c. kiállítás”
„Képtelen képek”
„Elrontott fényképek”

„MAIL” MUNKÁK

Konceptuális és postai munka tervek

Írtam magamnak egy lapot:
„Beszéltem Bereczky Lóránddal és nem mondott semmit”.

Helyzetdokumentumokat készíteni úgy, hogy nem dokumentálnak semmit.

Azért írok magamnak, mert bíztatom és tájékoztatom magamat levelekkel.


1973. december

Olyan képeslapot, amelyiknek mind a két oldala képeslap, olyan amelyiknek mind a két oldala levlap (jól kitalálni). A postás választása.

Átlátszó képeslap
Az ön képeslapja az én képeslapom.


1978. május

Párizsi ötletek
Linda Francis kiállítása

Kiállítás terv
Linda Budapesten és New Yorkban.
G. Budapesten és New Yorkban.

Variációk

1. Egyidőben a kiállítás dokumentációja a másik helyen.
2. Egyidőben a kiállítás és a másik kiállítás dokumentációja.
3. Egyidőben a két kiállítás terv alapján.
4. Levelezés a közelítésre. Mindketten azonos kiállítást csinálnak arról, hogyan sikerült közös kiállítást csinálni, vagyis mindketten azonos kiállítást csinálnak 2 különböző helyen. Két helyen kettős azonos kiállítást.


1979

Pályázati témák (terv)

Írd le, hogy mit csináljak meg helyetted.
(Mit szeretnél, ha helyetted megcsinálnék.)

Kiállítást ill. kiadványt készítek belőle, cselekvésemmel dokumentálom a te cselekvésedet, egymást követő reggeleken végzem el a cselekvést.

30 gyakorlat


Terv

Úgy csinálni valamit, hogy nem én csinálom, csak részt veszek benne.

Fiktív kiállítás Cavellininek Balatonbogláron (Kollázs)

Kísérőlevél
Rendeztem neked egy kiállítást, amit te rendeztél. Eredetileg rendeztem egy csomó kiállítást, amiben te is részt vehettél volna. Sajnos akkor még nem ismertelek. Azóta a hely használatának lehetősége gyakorlatilag megszűnt. A további működés dokumentálása azonban így is megoldható.
Gratulálok a kiállításodhoz: Galántai György


Javaslat (magamnak):

1. Minden ötletet ki kell próbálni.
2. Mindent meg kell csinálni (amit lehet).

A tevékenységet mint tapasztalatot archiválni, és hozzáférhetővé tenni sokféle módon (kiállítás, kiadvány stb.), hogy ne találjuk ki újból és újból ugyanazt, miközben az idő elmúlik fölöttünk.

Javaslom a sokszorosított múzeumot. Mindenki, akit ez érdekel, csináljon magának múzeumot.

Saját múzeum mint szabadidőközpont. Rendezzünk múzeumok közötti vetélkedőt stb. (Ki tud jobb múzeumot csinálni?) Múzeum network!


Világ(megváltás): Megtenni minden létező rosszal szemben minden tehető jót, ezáltal létrejön a semmi, vagyis az a valami, ami a semmi története és a létezés igazolása.


1979. február 18.

Gyakorlat
Egy fikció és a realitás tudomásul vétele.
Egy fikció és vele ellentétes fikció tudomásul vétele.
Érték + ellenérték = 0
0 = a lét jele

Mi a Mail Art / Network?

Szekta, betegség, szelep, információcsere, titkos vágy kielégítése, állandó jelenlét, kiterjesztett tér, naprakészség, fegyelem, odaadás, kiállítás naponta, maximális inspiráltság, vállalt robot, visszajelzés stb.


1980

Távirat Pécsre január 15-én

MAILDRAWING
E TÁVIRAT CÉLJA A POSTAI KÖR LÉTREHOZÁSA BUDAPEST FRANKEL LEÓ ÚT 68/B III. 16.
ÉS A DOKTOR SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PÉCS DÉRYNÉ UTCA 18 KÖZÖTT.
E KÖR FELE AZ ÉN RAJZOM.
GALÁNTAI GYÖRGY

2417 táviratszám
3621/186 táviratszám


Vasszobor-bélyegek

1. Bármi mindennel,
2. Minden mindennel,
3. Bárki mindennel,
4. Bárki bárkivel,
5. Mindenki mindenkivel kapcsolatban van, vagy lehet.

A vas és a papír, a vasgyár és a posta, egy cipőtalp és egy ipari tárgy, a hegesztőpisztoly tüze és a művészbélyeg, a hétköznapi lét és a művészeti lét. Valószínű, hogy ezeknek az ellentéteknek csak együtt van értelme. Ezért készítettem a melléklet bélyeglapot, és
ezért szeretem az ART-ot és a Mail Art-ot is.


A saját magam legfőbb jellemzőjét nem abban látom, hogy szobrász vagyok, grafikus, festő vagy más, hanem abban, hogy művészetet akarok. Ez a legnagyobb mozgatóerő a számomra. Tehát nem az, hogy ecsettel a kezemben széles mozdulatokat teszek, nem is az, hogy milyen gyönyörűen tudom megmunkálni a rézlemezt. Bár élvezem a manualitást, de a legfontosabb mégis a művészetakarás.


PROJEKTEK

Az ARTPOOL alapítása 1979

Legfőbb célkitűzése:

1. Anyagot gyűjtsön a 2079-ben megnyíló művészeti találmányok múzeumába.
2. Inspirációt adjon a múzeum létrehozásához.
3. Átmenetileg periodikus terekkel a hiányt pótolja.
4. A múzeum megvalósulásakor annak részeként működjön (az eredeti elképzelés szerint).

Az Artpool célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze és megőrizze azokat a művészeti experimentumokat, amelyek a jelenlegi körülmények között nyomtalanul eltűnnének. Az Artpool tájékoztatással, informálással segíti a művészeti megújulásra irányuló tevékenységeket és egy az alkotásra ösztönző közélet kialakulását.


ARTPOOL - TÉR

Témák

1. A művészet bárhol és bárhogyan lehet!
2. A művészet kicsi.
3. Hogyan lehet még a művészet?
4. A művészet kérdései most.
5. Mi az, ami a művészeten túl van?


1980

GALÉRIA 300 by ARTPOOL (terv - Galéria network)

Lényege: 300 helyen látható sokszorosított anyagból, Ön is lehet galéria.

Az első kiállítási anyag témája textil textil nélkül.

Az anyag 300 pl-os szignált, eredeti és számozott.

1. Ön is lehet galéria, ha a 300 pl-os assembling 1 példánya a tulajdonában van.
2. Az első magyarországi assembling 300 példányban számozott és aláírt. Beszerezhető a benne szereplő művészektől. (Minden művész kettőt kap.) Az assemblingek új tulajdonosai, vagyis a Galéria 300 tagjai jelezzenek vissza az Artpoolba. Az Artpool jegyzi és írja a Galéria 300 történetét.
3. Az első téma: textil textil nélkül. A következő témákat a Galéria 300 határozza meg (de Ön is kezdeményezhet).

Levélcím: ARTPOOL Budapest, Frankel Leó út 68/b.


Terv

A TELEFONGALÉRIA 1981. január 7-én, szerdán kezdi meg működését és minden páratlan napra eső szerdai napon működik 8 órától 24 óráig.
Az említett napokon műsort gyűjt.
A művészeket ezúton kéri fel a galéria, hogy 3-6 perces telefonmunkáikat küldjék be a 162-659-re.


UTAZÁS PROJEKT 1982

A küldemény átfunkcionált találkozás. A találkozás átfunkcionált küldemény. Találkozz velünk az alábbi címeken:

A válaszunk egy átfunkcionált találkozás lesz.

Artpool
J. + G. Galántai


BUDAI FÉNYSUGAR EGYETEM (1982-től)

A B. F. E.-en, mint az életben is, a szerepek állandóan felcserélődnek. Mert minden emberben két ember lakozik: a tanító és a tanuló, így nincs különbség diák és tanár között. Az egyetem minden résztvevője kérdez és válaszol. A kérdések és válaszok vizuálisak.


1983.

terv

Kérlek küldd el egy motívumodat, hogy használhassam a munkámban.
A világon minden félkész arra, hogy a művészek befejezzék!
Befejezett mű nincs!
Ami nem folytatható az rossz!
A jó művek nyitottak a folytatásra.
Minden hely jó hely!
A befejezettség csak a pillanatban létezik.
Az idő mindent befejezetlenül hagy.


NEW FLUXUS
SIGN BOOK
EAST FLUXUS (terv)

Alakítsd át országod használatos jelzéseit! Csinálj művészeti gyakorlatot a társadalmi gyakorlatból! Vonj be mindent a művészetbe!


Küldd el a vizuális, akusztikus, verbális motívumaidat, szisztémádat (jeleidet) bármilyen formában, hogy azok bekerüljenek az örök mozgás szférájába, összekapcsolódva egymással és más művészek üzeneteivel, motívumaival, így létrehozzák a mai világ teljességélményét.

Rajzban, képben, magnószalagon, videón, filmen vagy utasításban, leírásban stb.
A terv megvalósítása kompjúteren történik, minden résztvevő időnként információt kap a munkáról. Ezért kérjük a címváltozást közölni.


Egy lépés a jövőbe.

COMP + ART - WORLD + FUTURE (terv)

1. Computer grafikák és tervek bármilyen ideák, kritikák stb. formában. 1 példányban kiállításra.
2. Computergrafika assembling 100 pl-ban eredeti nyomat.
3. Art Computer - pool; jegyzetek, technikák, leírás

Jövőrajzolat kompjúterre
COMPUTER ART POOL


Az 1983-as művészeti év címszava
az UNESCO által meghirdetve a KOMMUNIKÁCIÓ

„Az Aktuális Levél kísérlet arra, hogy egy nálunk még kevéssé ismert művészeti kifejezésmód, a könyvmunka (bookwork, livre d'artiste) lehetőségeit kutassa, azokat az egyedi megoldásokat keresve, amelyeket csak a műtermi munka tesz lehetővé.”

„E levél célja, hogy olyan fésületlen és javítatlan gondolatokat közöljön, amelyeket általában nem írunk le, mert az írás sokkal több átgondoltságot és korrekciót igényel és sokkal kevesebb spontaneitást tartalmaz.”


(A Mail-artot mint a művészeti kommunikáció egyik formáját tartják számon a világban.)

Terv (csak terv):

Az „ARTPOOL” Archívum és Kommunikációs bázis az UNESCO felhívása értelmében 1983 decemberig anyagot gyűjt a meta, anti és szuper mail-art tevékenységek köréből. Ebbe tartozhatnak: eredeti mail-art munkák, akciók, dokumentációk, kópiák, leírások, hanganyagok, elmondások stb.
Bárki résztvehet.


Tájékoztató a meta, anti és szupermail fogalmakról (ezek a fogalmak nem használatosak):

1. A META-MAIL az a küldemény, amelyet személyesen adnak át. Ez nem támogatható, nem tiltható és nem manipulálható, tehát a megtűrt kategóriába tartozik, mivel természetéből következik, hogy érkezése közben nem lehet róla tudni, hogy van-e vagy nincsen. Egy kivételes eset lehet, ha az országhatáron halad át.

2. Az ANTI-MAIL küldemény az, amely csak dokumentációjában vagy az emlékezetben létezik, mivelhogy nyoma veszett. Feltehető, hogy ezek a küldemények a közvetítő csatornában elhelyezkedő, értékelő vagy átértékelő (tiltó) berendezések által kiesnek a kommunikáció folyamatából. Ajánlatos ilyenkor egy másik csatornára kapcsolni, mint pl. a Meta-mail.

3. A SZUPER MAILART nem árt, mert csak butaság, jelentéktelen dolgok kommunikációja. A Szuper Mail a posta megszokott csatornája, hasznos lehet, véletlenül, vagy ha furfangos megoldásokkal arra törekszünk, hogy a művészet észrevétlen maradjon.

A célhoz jutott SUPER-MAIL küldeményeket talán a META-MAIL körébe lehetne sorolni, mivel a posta természetes működéséhez sajátos tényezőket kapcsol, és egy - új - csatornán belüli csatornát hoz létre. Mindenesetre így elveszti eredeti mail-art jellegét és jellegzetes darabja lesz a halott mail-artnak. (Feszengő mail-art nincsen.)

A kiállítási terv koncepciója a fentiekből következően nem a mail art, hanem egy reális művészeti - társadalmi kép létrehozása a kommunikáció realitásai által. Tehát a cél az, hogy a munkák felhasználva a jelzett lehetőségeket, hű képet adjanak magáról a kommunikációról a kommunikációban résztvevő üzenetről és annak sorsáról, módosulásáról.


1989. december

Nem a művészet, hanem a művész az, aki szép. Minden művész egy múzeum: mutasd meg a múzeumod és megmondom ki vagy!

A postai hálózaton keresztül a világ minden tájára szétterjedő művészetet az teszi jelentőssé, hogy ennek a hálózatnak artériái és az áramlást, a körforgást felerősítő pumpái vannak. Az a Ray Johnson által és időben párhuzamosan a Fluxus mozgalom által folytatott gyakorlat, mely szerint a művészet a valós élet kapcsolataiban vagy mint annak egy funkciója materializálódhat, most, az évszázad végére alapvető elképzeléssé vált.

Mi teszi ezeket a művészeket boldoggá? Egy darab, amit ma kaptak? Lehetséges. De ez inkább a network pulzálása és a pumpák felől kapott koncentrátumok. A „kapcsolatművészet” kiállításai és dokumentumai egy új világot sejtetnek. Ugyanakkor a régi elleni tiltakozásuk is. Ezek az alkotások sosem lehangolóak, még akkor sem, ha valamilyen deprimáló témát dolgoznak fel. Sosem rosszak, mert valami, amit sokan csinálnak nem lehet rossz. Ellentétben a fogyasztói rendszer tömegtermelésével: a tömegesen előállított egyedit képviselik; a gondolkodás hajlékonyságát példázzák, egyben lehetővé téve annak elemzését is. A mail art projektek egy részéből mindent meg lehet tudni arról, hogy mi van, sőt, valamit még arról is, hogy mi lesz. Röviden, hogy merre halad a gondolkodás. A kapcsolatművészet tulajdonképpen egyfajta brainstorming, mely lehetővé teszi, hogy megtudjuk, mi az, ami az embereket érdekli, és hogy mik a válaszok.


1993

Az életet bármikor el lehet kezdeni, sőt minden nap el is kezdik valakik: akik akkor születnek, és ez nem jelenthet hátrányt az újonnan születőknek!

Olyan szisztémát kell kitalálni, amely az autonómiákat tudomásul veszi, és eközben a történeti kontextus is megmaradhat: vagyis a változások nem rombolják le az előző változásokban létrehozott értékeket. (Artpool)

Mi az érték? Minden, aminek eltérő jellege van!
Mi lesz érték? Minden, amit az idők folyamán a meglévőbe integrálni tudnak azok, akik erre hivatottnak tartják magukat!
Mi a teendő? Bizonyos intézmények meg kell védjenek minden „találmányt”, amelyről kideríthető lehet az, hogy integrálható lehet. (Artpool)

Mi a „jövő”? Az új találmányok szabad és változó gondolkodásformák vizsgálata által integrálódó értékek örökös felbukkanása, majd ezeknek működési fluktuációja és pulzálása.

Minden részfolyamatnak saját története van, amely a többi mással kapcsolatban is értelmezhető.


1993. február

Artpool téma

Videolevelezés - VIDEO/MAIL/ART
kamerával és meglevő (kész) anyagokkal

1. Rövid, frappáns vagy hosszú, monoton felvételek.
2. Mások anyagainak felhasználása, a barátok, a televízióműsorok vagy bármilyen egyéb anyag.
3. A lényege a levéljelleg.
4. Videolevél bemutatókat tartunk.
5. A levelekből összeállított katalógus készül videón, amelyet minden levelező kérhet cserébe.
6. A videóanyagokat további különböző módokon (amelyeket most még nem találtunk ki) továbbmozgatjuk.
7. Használd a videót, mint leképezési és közlési módot!

english