Képzeljük el az első Homo Sapiens-ek egy csoportját a késő pleisztocén korban.
Éppen megérkeztek a legfejlettebb high-tech kézifejszéikkel és megpróbálják
Homo Erectus szomszédaiknak megmutatni, hogyan készítsenek ilyeneket.
Azok, akik nem tudják fejükbe verni az új mémet, bizony hátrányban lesznek,
és le fognak maradni talpraesettebb kuzinjaiktól.

A mémek koncepciója azért félelmetes, mert megértését követően egyetlen szemvillanás alatt lesöpri a hátunk mögül azokat a gondolati felépítményeket, ahová bemenekülhetnénk előle.

Válaszút elé állít minket: vagy szembenézünk vele és belefogunk alapos vizsgálatába, derüljön ki bármi is ezen az úton, vagy átadjuk magunkat a mindent elborító sodrásnak, ahol önértékelésünk, hitünk, igyekezetünk, döntéseink és tudatunk illúzióinak becézgetése marad az egyetlen örömünk.

Nem tart velünk mindenki. Ez az út a bátrak útja, azoké, akik az igazságot többre becsülik a kényelemnél, vagy megnyugtató, de hamis állításoknál:

„Az igazságot akarjuk meglelni - mindegy, hol hever. Ám ahhoz, hogy megtaláljuk, szükségünk lesz kételyre és képzeletre. Nem félünk találgatni, de ügyelni fogunk rá, hogy a találgatásokat mindig megkülönböztessük a tényektől.” (Carl Sagan) http://www.carlsagan.com/


MEMETIKA / MÉMEUM

Glenn Grant - Memetikus lexikon

Biológia és történelemtudomány - memetika

Kömlődi Ferenc - Memetika

Kömlődi Ferenc - a mémek terjesztésére az Internet a legalkalmasabb

Michael Wilson - Memetikus tervezés

Susan Blackmore - A mémgépezet

Susan Blackmore - Ébredés a mémálomból

Richard Dawkins - Elmevírusok

SEBŐK ZOLTÁN - KULTURÁLIS VIROLÓGIA

Pléh Csaba - A gondolatok terjedési mechanizmusai: mémek vagy fertőzések

Mannhardt András - Kalandtúra az evolúcióelméletben - A MÉM-ELMÉLET

Galántai Zoltán - Mémek, elméletek, evolúciók

Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában

[…] a műalkotás technikai sokszorosíthatósága első ízben szabadítja fel a művet a szertartásokon való élősdi részvételtől. […] a valódiság mércéje csődöt mond a műalkotás termelésére nézve, megváltozik a művészet teljes funkciója is.

A legrégibb műalkotások, mint tudjuk, valamilyen szertartás szolgálatában keletkeztek, éspedig először valamely mágikus, aztán valamilyen vallásos rituálé szolgálatában. Mármost döntő jelentőségű, hogy a műalkotásnak ez az auratikus létezési módja sohasem válik el teljesen rituális funkciójától.

Az aura definíciója:
„Valamely távolság egyszeri megjelenése, bármily közeli is legyen a tárgy”, nem más, mint a műalkotás kultúrszerkezetének megfogalmazása a tér-időbeli érzékelés kategóriáiban. A távolság a közelség ellentéte. A lényegesen távoli a megközelíthetetlen. A megközelíthetetlenség valóban a kultikus kép egyik fő tulajdonsága. Természete szerint, „távolság marad bármennyire közel is legyen.” A közelség, amely a kultikus kép anyagából nyerhető, nem csorbítja azt a távolságot, amelyet megjelenése után is megtart.

AURA / MÉMEUM

Ulrich Raulff - A történetírás és képei

David N. Rodowick - A film rövid története

JÁDI FERENC - AKI VAN, KÍVÁN
Jacques Lacan és Coubert „A világ eredete” című festménye

Wessely Anna - A MŰÉRTŐ AVAGY A KONJUNKTÍV TUDÁS A MODERN TÁRSADALOMBAN - A művészet fogalmi tere

Keiko Sei - Bill Viola aurája

A monokróm tér a „semmi” szövegek „aurája”.

AURA - a C3 kiállítása

Guy Coggins aura kamerája

Egyetemes ÉLETENERGIA Generátorok,
Kozmikus ÉLETERŐVEL táplált és meghajtott Radionika készülékek, VITÁLIS ENERGIÁVAL működő Elmegépezetek, Észgépek és Agytrénerek.


DEMAGÓG / MÉMEUM

Virág László - Néhány szempont Tisza István gróf politikai szereplésének megítéléséhez

Michal Glowinski - REALIZMUS ÉS DEMAGÓGIA

Argejó Éva - A politikai karikatúrák a rendszerváltás után

Ballai László: A politika mint marketing

Heller Ágnes - Elmélkedések a hiszékenységről


DILETTANTIZMUS / MÉMEUM

Szilágyi Ákos írása a giccsről

Lev Trockij - Anatolij Vasziljevics Lunacsarszkij


DIKTÁTUM / MÉMEUM

Dr. Réti György - A második bécsi döntés


DEMOKRATIZMUS / MÉMEUM

Nyikolaj A. Bergyajev - Hetedik levél - A liberalizmusról

Erdély Miklós - Optimista előadás

Galántai György - Demokratikus háromszög